Kuvataidekoulu eri-ikäisille

KUVATAIDEKOULUN KURSSIT ERI IKÄKAUSINA SISÄLTÄVÄT SEURAAVAA:

VALMENTAVA OPETUS (5-6 -vuotiaat)

Valmentavan opetuksen ryhmissä piirretään, maalataan ja muovaillaan käyttäen monipuolisesti erilaisia välineitä ja materiaaleja. Tehtäviin, välineisiin ja tekemiseen tutustutaan usein leikin ja tarinoiden kautta siten, että lapsi on itse toiminnassa mukana.

PIENRYHMÄ
Ryhmä on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Pienryhmä on kooltaan 3-5 oppilaan ryhmä. Opetuksessa edetään samojen silältöjen mukaan kuin isommissakin ryhmissä, mutta pienessä ryhmässä oppilas saa opettajalta enemmän tarvitsemaansa huomiota. Jokainen oppilas pystyy joustavasti ja yksilöllisesti toteuttamaan kuvataidetta pienryhmän rauhallisessa ilmapiirissä.

PERUSOPETUS I (7-9 -vuotiaat)
Tutustutaan erilaisiin piirtimiin; lyijykynä, hiili, tussi. Kokeillaan grafiikkaa. Maalaamisessa käytetään vesivärejä, peitevärejä ja akryylivärejä. Muotoilussa käytössä savi ja erilaiset massat. Myös kierrätys ja kierrätysideat huomioidaan työskentelyssä. Tavoitteena luoda oppilaalle hyvä pohja kuvataiteen alkuaskeleilla sekä antaa iloa ja kokemuksia luovuudesta. Mukana ripaus taidehistoriaa.

PERUSOPETUS II (10-12 -vuotiaat)
2-ryhmässä edetään jo askelta keskittyneemmin kuvataiteen eri osa-alueisiin. Leikkimielisyys ja luovuus kulkevat edelleen käsi kädessä tekniikan, teorian ja materiaalien oppimisen kanssa. Tutustutaan taidehistorian suuriin nimiin ja opitaan kuvan tekemistä eri tekniikoilla. Muotoilussa savi, massat ja kierrätysmateriaalit. Piirtämisessä lyijykynä, hiili ja tussi. Tehdään myös grafiikkaa ja valokuvataan. Kannustetaan omaan varmuuteen ja itsearvostukseen
työskentelyssä.

PERIODIPAJA (yli 12 vuotiaat)
Periodipajassa työskennellään perusopetusta pidemmissä jaksoissa. Hiotaan teknisiä taitoja silti säilyttäen oma luovuus. Piirretään lyijykynällä ja lukuisilla muilla piirtimillä, maalataan vesi- ja akryylivärein, tehdään veistoksia kierrätysmateriaaleista. Mukana ripaus muovailua ja valokuvausta.

TYÖPAJA I (piirustus ja maalaus)
Työpajoissa keskitytään aiemmin opittujen taitojen ja kuvallisen ajattelun syventämiseen. Työpaja I:ssä työskennellään vielä suurelta osin ohjatusti ja tehtävissä on tavoitteena oman osaamisen ja oivaltamisen kehittäminen. Tekniikat vaihtelevat eri välineillä piirtämisestä maalaamiseen. Valokuvausta käytetään työskentelyn tukena.

TYÖPAJA II (piirustus ja maalaus)
Varttuneimmille kuvataidekoululaisille tarkoitetussa Työpaja II ryhmässä työskennellään osittain jo hyvin itsenäisesti. Rohkaistaan oppilasta vahvasti omaan kuvalliseen ajatteluun ja ilmaisuun. Välillä kuitenkin tehdään selkeitä tavoitteellisia tekniikkaharjoituksia. Syyslukukausi aloitetaan piirtämällä. Aiemmin käytössä olleiden tekniikoiden lisäksi mukaan tulee öljyvärimaalaus.

Yhteystiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KANSALAISOPISTO
Sairaalatie 3
62900 ALAJÄRVI
044 2970 310, 044 2970 311
kansalaisopisto(at)alajarvi.fi

Kuvataidekoulun vastaava opettaja:

Marjut Mässbacka, Valmentava opetus, Perusopetus I ja II, Periodipaja, Työpaja II sekä hallintoon liittyvät tehtävät
044 2970366

Muut kuvataidekoulun opettajat:

Ulla Hautamäki, Valmentava opetus, Perusopetus I ja II, Periodipaja ja Työpajat I-II
Anni Viitasaari, Valmentava opetus