Vaalit ja äänestäminen

Aluevaalit

Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.-15.1.2022 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Ehdokkaat vuoden 2022 aluevaaleissa

Aluevaalien ehdokkaat on julkaistu 23.12.2021 Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/index.html

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Alajärvellä:

 • Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
  Aukioloajat:
  12.01 – 18.01.2022 klo 9.00–18.00
 • Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
  Aukioloajat:
  14.01 – 15.01.2022 klo 9.00–18.00

Vaalipäivä 23.1.2022

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20

Äänestysalueet ja -paikat

001 Itäinen: kaupungintalo
002 Läntinen: Paavolan koulu
003 Eteläinen: Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä 23.1.2022 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroihin 040 750 5699 tai 040 522 2656.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
 2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
 3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Laitosäänestys

Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, Terveyskeskuksen Akuuttiosasto, Villa Toukola sekä Kaupinkartanon Palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti, Ryhmäkoti Koivukoti, Ryhmäkoti Mäntykoti ja Ryhmäkoti Kuusi-tammi. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 12.-18.1.2022 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Kirjeäänestys ulkomailla asuville

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Äänestäminen, mikäli olet karanteenissa tai eristyksessä

Vaalipäivänä karanteenissa tai eristyksessä oleva voi äänestää soittamalla keskusvaalilautakunnan numeroon 040 522 2656 ja sopimalla ulkoäänestyksestä äänestyspaikan pihalla. Äänestäjä äänestää ensisijaisesti poistumatta autostaan.

Ennakkoäänestysaikana eristyksessä tai karanteenissa olevan tulee ensisijaisesti odottaa eristyksen / karanteenin päättymistä ennen äänestämään lähtemistä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, eristyksessä /karanteenissa oleva voi sopia ennakkoon äänestämisestä Alajärven kaupungintalon pihalla soittamalla keskusvaalilautakunnan numeroon 040 522 2656.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Henna Matintupa
p. 040 522 2656
henna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi

Ajankohtaista