Europarlamenttivaalit 2024

Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitettiin sunnuntaina 9.6.2024 kello 9–20.

—————————————————————————————-

Alajärven kaupungissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue                      Äänestyspaikka
001 Itäinen                          Kaupungintalo
002 Läntinen                      Paavolan koulu
003 Eteläinen                     Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5 – 4.6.2024. Ennakkoäänestyspaikkoina Alajärven kaupungin alueella toimivat:

 • Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
  Aukioloajat:
  29.5. – 4.6.2024 klo 10.00–17.00
 • Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
  Aukioloajat:
  29.5. – 31.5.2024 klo 10.00–17.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto hyvinvointialueen kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroon 040 661 9533.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
 2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
 3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Ennakkoäänestys laitoksissa

Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Asumispalveluyksikkö Rantakoti, Alarinteen asumispalveluyksikkö, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, terveyskeskuksen akuuttiosasto, Villa Toukola sekä Kaupinkartanon palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti ja Attendon uusi asumispalveluyksikkö. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 29.5. – 4.6.2024 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Henkilöllisyyden toteaminen

Pyydämme äänestäjää varaamaan mukaan ennakkoäänestykseen asiakirjan (ajokortti, passi, kela-kortti tai muu kuvallinen ja virallinen asiakirja), josta ilmenee äänestäjän henkilöllisyys ja henkilötunnus. Jos äänestäjällä ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Alajärvellä 22.4.2024

ALAJÄRVEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Sanna Matintupa
p. 040 759 2245
sanna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi