Vaalit ja äänestäminen

Aluevaalit

Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.-15.1.2022 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin).

Kuntavaalien tulokset

Kuntavaalien tulokset julkaistaan Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen kunnassa vaalipäivää seuraavana keskiviikkona.

Vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Alajärvellä:

 • Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
  Aukioloajat:
  26.05. – 28.05.2021      klo 08:00 – 20:00
  29.05. – 30.05.2021      klo 09:00 – 18:00
  31.05. – 04.06.2021      klo 08:00 – 20:00
  05.06. – 06.06.2021      klo 09:00 – 18:00
  07.06. – 08.06.2021      klo 08:00 – 20:00

 • Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
  Aukioloajat:
  02.06. – 08.06.2021      klo 09:00 – 18:00

Kuntavaalipäivä 13.6.2021

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20

Äänestysalueet ja -paikat

001 Itäinen: kaupungintalo
002 Läntinen: Paavolan koulu
003 Eteläinen: Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä 13.6.2021 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroihin 040 750 5699 tai 040 522 2656.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
 2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
 3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Laitosäänestys

Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, Lehtimäen erityiskansanopisto, Terveyskeskuksen akuuttiosasto, Villa Toukola, Rantakoti (kehitysvammayksikkö) ja Kaupinkartanon palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti, Ryhmäkoti Koivukoti, Ryhmäkoti Mäntykoti sekä Ryhmäkoti Kuusi-tammi. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 26.5. – 8.6.2021 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Kirjeäänestys ulkomailla asuville

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle. Lisätietoa kirjeäänestyksestä.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Henna Matintupa
p. 040 522 2656
henna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi

Ajankohtaista