Eduskuntavaalit 2023

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 22.–28.3.2023 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 22.-25.3.2023 (neljä päivää keskiviikosta lauantaihin)

Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat Alajärvellä:

 • Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
  Aukioloajat:
  22.-28.3.2023 klo 9.00–18.00
 • Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
  Aukioloajat:
  24.-25.3.2023 klo 9.00–18.00

Vaalipäivä 2.4.2023

Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9-20

Äänestysalueet ja -paikat

001 Itäinen: kaupungintalo
002 Läntinen: Paavolan koulu
003 Eteläinen: Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä 2.4.2023 äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse numeroon 0406619533.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
 2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
 3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Laitosäänestys

Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, Terveyskeskuksen Akuuttiosasto, Villa Toukola sekä Kaupinkartanon Palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 22.-28.3.2023 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Eduskuntavaalien 2023 ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan Alajärven kaupungissa seuraavasti:

Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina
torstai 23.3.2023 klo 9.30–10.00

Ryhmäkoti Helmiina
torstai 23.3.2023 klo 10.15–10.45

Hoivakoti Villa Rantakaisla
torstai 23.3.2023 klo 12.00–12.30

Hoivakoti Helmikartano
torstai 23.3.2023 klo 14.00–14.45

Hoivakoti Mäntytuuli
torstai 23.3.2023 klo 15.15–15.45

Terveyskeskuksen Akuuttiosasto
torstaina 23.3.2023 klo 16.00–16.30 ja
maanantaina 27.3.2023 klo 12.00–13.00

Villa Toukola
maanantaina 27.3.2023 klo 8.30–9.45

Kaupinkartanon palvelukoti, ryhmäkoti Pihlajakoti
maanantaina 27.3.2023 klo 10.00–10.30

Hoitokoti Sateenkaari
maanantaina 27.3.2023 klo 13.15–13.45

Asumispalveluyksikkö Kultakämmen
maanantaina 27.3.2023 klo 14.15–15.45

Kirjeäänestys ulkomailla asuville

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Henna Matintupa
p. 040 522 2656
henna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi

Ajankohtaista