Presidentinvaali 2024

Vuoden 2024 presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 klo 9-20. Jos 28.1.2024 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo 9-20.

Alajärven kaupungissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat ovat seuraavat.

001 Itäinen: kaupungintalo
002 Läntinen: Paavolan koulu
003 Eteläinen: Lehtimäen palvelupiste

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1.2024-23.1.2024. Mahdollinen toinen ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 31.1.2024-6.2.2024. Ennakkoäänestyspaikkoina Alajärven kaupungin alueella toimivat:

 • Alajärven kaupungintalo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi
  Aukioloajat:
  17.1.-23.1.2024 klo 9.00–18.00
  Mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2024 klo 9.00-18.00
 • Lehtimäen palvelutoimisto, Keskustie 2, 63500 Lehtimäki
  Aukioloajat:
  17.1.-19.1.2024 klo 9.00–18.00
  Mahdollinen toinen vaali 31.1.-2.2.2024 klo 9.00-18.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Omaishoitajan on ilmoitettava tieto kaupungin kanssa tehdyn omaishoitajasopimuksen voimassaoloajasta.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava Alajärven keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai puhelimitse nume-roon 0406619533.

Ilmoituksessa on mainittava:

 1. äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja yhteystiedot;
 2. että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan; sekä
 3. voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitettu henkilö (äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö).

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen kello 16. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Laitosäänestyspaikoiksi on määrätty seuraavat laitokset: Asumispalveluyksikkö Kultakämmen, Asumispalveluyksikkö Wilhelmiina, Hoivakoti Helmikartano, Hoivakoti Mäntytuuli, Hoivakoti Sateenkaari, Asumispalveluyksikkö Rantakoti, Alarinteen Asumispalveluyksikkö, Hoivakoti Villa Rantakaisla, Ryhmäkoti Helmiina, Terveyskeskuksen Akuuttiosasto, Villa Toukola sekä Kaupinkartanon Palvelukoti: Ryhmäkoti Pihlajakoti. Ennakkoäänestys laitoksissa tapahtuu ennakkoäänestysaikana 17.-23.1.2024 ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysaikana 31.1.-6.2.2024 ja siitä ilmoitetaan edellä mainituissa laitoksissa erikseen.

Kirjeäänestys ulkomailla asuville

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Saat yhdellä tilauksella samalla kertaa asiakirjat sekä presidentinvaalin ensimmäistä että mahdollista toista vaalia varten.

Yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano

Keskusvaalilautakunnan
sihteeri
Sanna Matintupa
p. 040 759 2245
sanna.matintupa(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi