Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Alajärvellä vanhusneuvosto toimii osana elinvoiman toimialaa.

Edustajat Järvi-Pohjanmaan vanhusneuvostoon 2021- 2025

Järvi-Pohjanmaan seniorit ry: jäsen Reijo Ojanen ja varajäsen Maire Hämeenniemi
Järviseudun Omaishoitajat ry: jäsen Tarja Toivonen ja varajäsen Pia Itäniemi
Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry: jäsen Aimo Rantala ja varajäsen Arja Allonen
Eläkeliiton Lehtimäen yhdistys ry: jäsen Sisko Halonen ja varajäsen Eija-Liisa Keskinen
Järviseudun eläkkeensaajat ry: jäsen Aimo Huopana ja varajäsen Lauri Viitala
Eläkeliiton Vimpelin Yhdistys ry: jäsen Erkki Ammesmäki ja varajäsen Raili Tamminen
Lappajärven kunta: Lilja Lantela ja varajäsen Seija Autio
Vimpelin kunta: Lea Vasalampi ja varajäsen Laila Järvenpää
Alajärven kaupunki: Mauri Penninkangas ja varajäsen Marjatta Ukonmäki