Vanhusneuvosto

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Alajärvellä vanhusneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa.

Vanhusneuvosto 2017-2021

Jäsenet
Jorma Hauta-aho
Reijo Ojanen
Anneli Varpula
Aimo Rantala
Ritva Koskela
Pentti Tervonen
Minna Perkkiö
Elina Löytömäki

Varajäsenet
Eija-Liisa Keskinen
Seija Tuisku
Olavi Varpula
Anja Rantala
Erkki Ammesmäki

Helena Peltonen
Ahti Mäkitarkka

Alajärven teknisen lautakunnan edustaja on Risto Ala-Mattinen ja varalla Lea Murto.
Vimpelin teknisen lautakunnan edustaja on Matti Järvelä.
Perusturvalautakunnan edustaja on Jaakko Aho ja varaedustaja Arja Keisala.
Sihteerinä toimii palveluohjaaja Eija Puoliväli.

Ajankohtaista