Esiopetuksen yksiköt

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. 

Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueella esiopetusta järjestetään pääsääntöisesti kouluilla. Lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta järjestetään Hoiskon, Alakylän, Paalijärven, Taimelan ja Paavolan kouluilla. Vimpelin kunnassa esiopetusta järjestetään Aapiskujan koululla. Esiopetus on maksutonta. 

Esioppilailla on oikeus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Vaihtoehtoisesti he voivat osallistua kouluilla järjestettävään aamu- ja iltapäiväkerhoon. 

Perusopetuslain (26a§) mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan lapsen on osallistuttava esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamisvuonna. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, jona lapsi täyttää viisi vuotta. 

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki
Sivistyspalvelut
Sairaalatie 3
62900 Alajärvi
puh. 040 670 0701