Esi- ja perusopetus

Perusopetus on yleissivistävää koulutusta, ja sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. 

Perusopetusta annetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Kuntien omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat löytyvät Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta

Alajärven kaupungin sivistyslautakunta vastaa Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan varhaiskasvatukseen ja opetukseen kuuluvien asioiden suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.Alajärven kaupungin alueella on seitsemän alakoulua ja yksi yläkoulu. Vimpelin kunnassa on kaksi perusopetuksen yksikköä. 

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki

Sivistyspalvelut

Sairaalatie 3

62900 Alajärvi

 

Sivistystoimenjohtaja

Vesa Kantola

puh. 044-297 0228

vesa.kantola@alajarvi.fi

 

Varhaiskasvatuspäällikkö

Juha Lahdenmäki

puh. 0400-178 604

juha.lahdenmaki@alajarvi.fi

 

Vs. talouspäällikkö

Kai Pouttu

puh. 040-531 8539

kai.pouttu@alajarvi.fi

 

Toimistosihteeri

Aila Keski-Sikkilä

puh. 040 670 0701

aila.keski-sikkila@alajarvi.fi