Rakennusvalvonta

Rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia osaltaan turvallisen, terveellisen, viihtyisän ja kauniin rakennuskannan ja ympäristön muodostumisesta sekä säilymisestä. Huomioon on otettava rakentajan, naapurin, ympäristön ja yhteiskunnan velvollisuudet ja oikeudet. Tähän pyritään ohjauksella, neuvonnalla, lupapäätöksillä ja valvonnalla siten kuin rakennuslainsäädännössä edellytetään.

Lupamenettely jakautuu rakennustoimenpiteen laadusta ja laajuudesta riippuen useaan eriasteiseen lupaan:

  • rakennuslupa
  • toimenpidelupa
  • purkamislupa ja -ilmoitus
  • maisematyölupa
  • ilmoitusmenettely

Ohje rakennusluvan hakemiseen, lomakkeet ja Alajärven kaupungin alueella voimassa oleva rakennusjärjestys sekä valvontataksat löytyvät tämän sivun alasivuilla olevien linkkien takaa.

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta
Käyntiosoite:
Koulupolku 4,
62900 Alajärvi

Postiosoite:
Sahapolku 49,
62900 Alajärvi

Lupa-asiat, valvonta ja tarkastus:
Vs.Rakennustarkastaja
Beata Kallio,
beata.kallio(at)alajarvi.fi
040-6176766

Rakennustarkastaja on parhaiten tavattavissa aamupäivisin.

Asiakaspalvelu ja neuvonta:
Toimistosihteeri
Tapio Höykinpuro
044 297 0267
tapio.hoykinpuro(at)alajarvi.fi