Vesiasiat

Vesistöjen ruoppaus ja vesikasvien niitto

Yli 500 m3 :n ruoppaus edellyttää aina Aluehallintoviraston lupaa. Pienemmistä ruoppauksista on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Myös vesikasvien laaja-alaisesta niittämisestä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Ojitusasiat

Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu ratkaista ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta. Mikäli ojituksessa osapuolet eivät pääse sopimukseen niin ympäristölautakunta voi tehdä päätöksen seuraavissa tapauksissa:

1) ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityistien poikki

2) ojan suunnan muuttaminen, veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon

3) muu vastaava syy

Ojitukseen liittyvät asiat tulee laittaa vireille kirjallisesti.

Yhteystiedot

Vs. Ympäristönsuojelusihteeri
Merja Keisala
040-773 0492
merja.keisala(at)alajarvi.fi

 

Käyntiosoite:
Koulupolku 4,
62900 Alajärvi

Postiosoite:
Sahapolku 49,
62900 Alajärvi