Kasvatus ja opetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Sivuilta löydät tietoa perhepäivä- ja päiväkotihoidosta sekä avoimesta varhaiskasvatuksesta.

Esi- ja perusopetus

Esi- ja perusopetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, koulukuljetuksista ja oppilashuollosta löydät tiedoa näiltä sivuilta.

Lukio-opetus

Alajärven kaupungin lukio-opetusta järjestetään Alajärven ja Vimpelin toimipisteissä. Näiden sivujen kautta löydät tietoa lukio-opinnoista.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopiston toiminta-alueena on Alajärven kaupunki sekä Soinin ja Vimpelin kunnat.

Alajärven Musiikkiopisto

Alajärven musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikissa laajan oppimäärän mukaisesti. Näiltä sivuilta löydät tietoa musiikkiopiston palveluista.

Muu opetus

Muista Alajärven opiskelumahdollisuuksista löytyy tietoa täältä.