Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudesta, valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi tulevat asiat, huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kuntaa: käyttää kaupungin puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia.  

Kaupunginhallituksen tehtävät on määritelty sen johtosäännössä. Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevat asiat. 

Kaupunginhallituksessa on 10 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat voivat osallistua kokouksiin. Heillä on kokouksissa puheoikeus. 

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ovat nähtävillä internetissä. 

Kaupunginhallituksen kokouksia ei yleisö voi seurata, mutta kaupunginhallituksen päätökset ovat pääsääntöisesti julkisia. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille. Päätöksiä voi myös tiedustella hallintojohtaja Nina Pärssiseltä numerosta 040 757 0080 ja ne ovat nähtävissä myös verkkosivuilla.

Kaupunginhallituksen jäsenet

Varsinaiset jäsenet 1.8.2021 – 31.5.2023

Palmu Sari, KESK, Pj
Joensuu Jukka, KOK, I vpj
Kujala Kuisma, KESK, II vpj
Hänninen Jarmo, KESK
Joensuu Pentti, KOK
Kanervikkoaho-Kataja Aino, KD
Korhonen Kari, PS
Levijoki Antti-Kalle, KESK
Matokangas Anne, PS
Peltokangas Lea, KESK

Kaupunginhallituksen jäsenten yhteystiedot.