Oppilashuolto

Alajärven kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa oppilaille järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Alueellamme toimii neljä koulukuraattoria, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä mm.opettajien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön sekä koulupsykologien kanssa. 

Yhteystiedot

Koulukuraattorit

Antti Latvala
040 534 9442
Alajärven yläkoulu, Alajärven lukio, Jami Alajärvi

Sirpa Ojanperä
040 641 6600
Paavolan koulu

Sirpa Pollari
040 829 3964
Taimelan koulu, Myllykankaan koulu, Ylikylän koulu, Jami Kurejoki

Jani Kantonen
040 587 9988
Alakylän, Hoiskon, Paalijärven, Aapiskujan koulut ja Vimpelin yhteiskoulu sekä Vimpelin lukio