Opiskeluhuolto

Esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue järjestää oppilaille oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen opiskeluhuollon. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Yhteystiedot

Koulukuraattorien
yhteystiedot
Etelä-Pohjanmaan
hyvinvointialueen
kotisivulta
www.hyvaep.fi

Erityisopetuksen ja yhteisöllisen

opiskeluhuollon koordinaattori

Rebekka Saukko

puh. 040 658 0882