Oppilashuolto

Alajärven kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa oppilaille järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen opiskeluhuolto. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Alueellamme toimii viisi koulukuraattoria ja yksi koulupsykologi, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä mm. opettajien, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstön sekä sosiaalitoimen ja perheneuvolan kanssa. 

Yhteystiedot

Koulukuraattorit

Antti Latvala
040 534 9442
Hoiskon koulu sekä toisen asteen oppilaitokset:
Alajärven lukio, Jami Alajärvi (kauppis), Jami Kurejoki,
Lehtimäen opisto, Sedun lähihoitajaopiskelijat

Sirpa Ojanperä
040 641 6600
Paavolan koulu

Sirpa Pollari
040 829 3964 (ma -ke)
Taimelan koulu, Myllykankaan koulu, Alakylän koulu

Sanna Korjonen
040 631 3383
Alajärven yläkoulu ja E-tuvat, Paalijärven koulu,
vastaavan kuraattorin tehtävä

Riina Harju
040 563 4779
Vimpeli: Aapiskujan koulu, yhteiskoulu ja lukio

Koulupsykologi

Helmi Kivikangas
040 664 7405
työhuone Alajärven yläkoululla

sähköpostiosoitteet on muotoa
etunimi.sukunimi@alajarvi.fi