Suomen kirjastoverkko

Suomen kirjastoverkko koostuu

  • yleisistä eli kunnallisista kirjastoista
  • Helsingin yliopiston yhteydessä toimivasta Kansalliskirjastosta
  • yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja erikoiskirjastoista (tieteelliset kirjastot)
  • kouluissa ja oppilaitoksissa olevista oppilaitoskirjastoista
  • valtion ylläpitämistä kirjastoista (Näkövammaisten kirjasto Celia, Varastokirjasto).
Alajärven kaupunginkirjasto.
Alajärven kaupunginkirjasto

Yleiset kirjastot

Yleiset kirjastot toimivat kunnissa ja kaupungeissa. Kunnan tehtävänä on järjestää yleisen kirjaston toiminta. Toiminta voidaan järjestää myös yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Kunnallisten kirjastojen toiminta perustuu lakiin yleisistä kirjastoista.

Laissa määritellään yleisten kirjastojen keskeiset tehtävät. Yleisen kirjaston tehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Niiden lisäksi yleisellä kirjastolla voi olla valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä ja erityinen tehtävä. Erityisiä tehtäviä ovat esimerkiksi saamenkielisen ja monikielisen kirjaston ylläpitäminen sekä lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa edistävien kirjastopalvelujen valtakunnallinen erityistehtävä. Valtakunnallista ja alueellista kehittämistehtävää hoitavista kirjastoista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Yleisten kirjastojen rahoituksesta vastaavat pääosin kunnat, mutta ne saavat käyttökustannuksiin lakiin perustuvaa laskennallista valtionosuutta.

Helle Kannilan mukaan kirjastojen tehtävä on:  ”kaiken rikkinäisen keskellä edistää ennakkoluulotonta totuuden etsintää, rehellistä tutkimustyötä, suvaitsevaisuutta ja sovinnollisuutta”. (Suomen yleisten kirjastojen kehittäjä ja kirjastoammattilaisten kantaäiti & kirjastoneuvos Helle Kannila (1896 – 1972).

Yhteystiedot

Alajärven pääkirjasto
Lainaus ja neuvonta
(06) 2412 2410
040 610 1900
kirjasto@alajarvi.fi

Lehtimäen lähikirjasto
(06) 2412 2533
040 183 6151
lehtimaen.kirjasto@alajarvi.fi