Avustukset

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunnan avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus.

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavissa 29.2.2024 klo 15.00 mennessä

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Avustuksien myöntämisestä päättävät toimielimet tekevät avustuspäätökset kevään 2024 aikana.

Myönnettyjen avustusten maksaminen

Avustuksia saaneiden tahojen on hyvä huomata, että yleisavustukset maksetaan suoraan hakijan ilmoittamalle tilille. Sen sijaan myönnetyn kohdeavustuksen voi saada vain jälkikäteen jo maksettuja maksukuitteja vastaan. Tiedot tulee ilmoittaa joko liikuntakoordinaattorille tai liikuntapuolesta vastaavalle esihenkilölle sähköpostitse tai kirjepostilla. Kohdeavustukset tulee hakea hyvissä ajoin ennen avustusvuoden päättymistä.

Yhteystiedot:

Vs. Vastuualueen esimies
Janika Mäkelä
janika.makela@alajarvi.fi

vs. Liikuntakoordinaattori
Marjo Yli-Mannila
p. 040-1842664
marjo.yli-mannila@alajarvi.fi

Hyvinvointikoordinaattori
Salla Hemminki
p.044 2970 215
salla.hemminki@alajarvi.fi

 

Käynti- ja posti:
Liikuntatoimisto
Sairaalatie 3
62900 Alajärvi

Ajankohtaista

8.12.2023

Vauvauinti