Avustukset

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunnan avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus.

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavissa 29.2.2024 klo 15.00 mennessä

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Avustuksien myöntämisestä päättävät toimielimet tekevät avustuspäätökset kevään 2024 aikana.

Ajankohtaista

8.12.2023

Vauvauinti