Ravitsemispalvelut, puhdistuspalvelut ja kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut

Kaupungin omistamien kiinteistöjen huollosta, ylläpidosta ja korjaustoiminnasta vastaa tilapalvelut. 

Toimintaan kuuluu päivittäiset kiinteistöhuolto ja vahtimestari palvelut, peruskorjaukset sekä käyttötarkoituksen vaatimat muutostyöt.   

Tilapalvelun yhteystiedot 
kiinteistöpäällikkö 
Timo Ketola 
p. 044 297 0288 
timo.ketola@alajarvi.fi 

Ravitsemispalvelut  

Yleistä ravitsemispalveluista

Alajärven kaupungin ravitsemispalvelut vastaa ateriapalveluista kaupungin toimipisteissä. 

Aterioiden valmistuksessa käytämme laadukkaita ja mahdollisuuksien mukaan kotimaisia sekä lähellä tuotettuja raaka-aineita. Järjestämme vuosittain lähiruokapäiviä ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamme lähiruuasta valmistettuja komponentteja osana päivittäistä ateriaa. 

Keittiöt 

Alajärven kaupungin ravitsemispalveluilla on kahdeksan valmistuskeittiöitä. Keittiöistä kuusi on kouluja, joista toimitetaan ateriat myös alueen päiväkoteihin. Terveyskeskuksen keittiön ja Lehtimäen keskuskeittiön asiakkaina ovat mm. vanhuspalvelut, hoitokodit, akuuttiosasto sekä kotipalvelun asiakkaat. Lehtimäen keskuskeittiö toimittaa myös Taimelan alakoulun ja Käpälämäen päiväkodin ateriat. 

Ruokalistat  

Alajärven kaupungin ruokalistat ovat kuuden viikon kiertäviä ruokalistoja. Ruokalistoillamme huomioidaan kotimaiset raaka-aineet, terveellisyys ja ravitsemussuositukset. 

Keräämme asiakkailta palautetta ruokalistojen suunnittelun tueksi. 

Aterioissamme käytettyjen pääraaka-aineiden alkuperämaat löydät tästä linkistä

Erityisruokavaliot  

”Päivähoito-, koulu- ja oppilaitosruokailun tavoitteena on tukea  lapsen/nuoren kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia.  Päiväkodeissa ja kouluissa järjestetään erityisruokavalio  terveydellisistä syistä. 

Erityisruokavalio toteutetaan siten, ettei  lapsi tai nuori saa mitään itselleen sopimatonta ruoka- ainetta.  Erityisruokavaliota noudattavien lasten ja nuorten ruokalista laaditaan mahdollisimman paljon muiden oppilaiden ruokalistaa muistuttavaksi. 

 
Erityisruokavalion toteuttamista varten vaaditaan terveydenhuollon  ammattilaisen (terveydenhoitaja/lääkäri) todistus, joka toimitetaan  ateriapalveluiden järjestäjälle. Todistus tulee ensisijaisesti pyytää  lasta/nuorta hoitavalta taholta ja ruokavalioon liittyvät asiat pyritään  huomioimaan myös vuosittaisten ikäkausitarkastusten yhteydessä. 

 
Huoltajan/nuoren vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla  pitäminen lukuvuoden aikana. Pitkistä poissaoloista tulee ilmoittaa  ateriapalveluiden järjestäjälle. Mikäli erityisruokavalio jää syömättä  yli viikon ajaksi, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan. 

 
Ruokavaliotiedot tarkistetaan määräajoin yhteistyössä ateriapalvelun- ja  terveydenhuollon toimijoiden kesken. Ajan tasalla olevat tiedot  erityisruokavalioista vähentävät ruuan hävikkiä ja helpottavat ruuan  valmistamista. 

Huomioitavia asioita todistuskäytäntöihin liittyen: 

-Laktoositonta ruokavaliota noudattavilta ei vaadita todistusta.  Poikkeuksena kuitenkin perhepäivähoidossa olevat lapset, sillä korotetun  ateriakorvauksen maksaminen perhepäivähoitajalle edellyttää  terveydenhuollon todistusta. 

– Lääkärit/ terveydenhoitajat eivät kirjoita todistusta kasvisruokavaliosta, koska se ei perustu  terveydellisiin syihin. Näin ollen huoltajien ilmoitus keittiölle riittää. Kasvisruokavalioon siirtymisestä on kuitenkin tärkeä kertoa terveydenhoitajalle. Yleinen suositus on, että vegaaniruokavaliota  noudattava oppilas käy ravitsemusterapeutin vastaanotolla, jotta  ruokavalio ravintoainetäydennyksineen täyttää riittävän ravintoaineiden  saannin (Syödään yhdessä– ruokasuositukset lapsiperheille).” 

Kotipalvelun ateriapalvelut 

Ateriapalvelua voi tiedustella Asiakaspalveluyksikkö Alviinasta numerosta 06 2412 2277 arkisin kello 8-15. 

Alajärven kaupungin ravitsemispalvelut, Terveyskeskuksen keittiö ja Lehtimäen keskuskeittiö, tuottavat Kotipalvelun asiakkaille ateriapalvelut. Palvelun tilaaja on perusturvalautakunta. 

Aterioiden toimituspäivät kantakaupungin alueella ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Maanantaina toimitetaan maanantain ja tiistain ateriat. Keskiviikkona toimitetaan keskiviikon, torstain ja perjantain ateriat. Perjantaina toimitetaan lauantain ja sunnuntain ateriat. 

Aterioiden toimituspäivät Lehtimäen alueella ovat maanantai, keskiviikko ja perjantai. Maanantaina toimitetaan tiistain ja keskiviikon ateriat. Keskiviikkona toimitetaan torstain ja perjantain ateriat. Perjantaina toimitetaan lauantain, sunnuntain ja maanantain ateriat. 

Ruuankuljettaja toimittaa ateriat suoraan asiakkaan jääkaappiin tai muuhun asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan. 

Kotipalveluaterioiden ruokalistat:  

Puhdistuspalvelut  

Puhdistuspalvelut luovat turvallisen, terveellisen ja tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön Alajärven kaupungin sisäisille asiakkaille, omissa ja vuokrakiinteistöissä. 

Puhdistuspalvelut huolehtivat 44 toimipisteen puhtaudesta, mikä tarkoittaa yhteensä noin 47.000 m2 suuruista siivottavaa pinta-alaa. 

Puhdistuspalveluiden kohteina on kouluja, päiväkoteja, terveydenhuollon kohteita, virastoja, toimitiloja sekä liikuntatoimen kohteita. 

Yhteystiedot ravitsemispalvelut  

Vs. palvelupäällikkö  
Sari Koivuranta  
040 846 3420
sari.koivuranta@alajarvi.fi 
Vastuualue; Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden johtaminen, talous, strateginen suunnittelu, henkilöstöhallinto ja kehittäminen. 

Esimiehet vastaavat vastuualueensa ravitsemispalveluiden toteutuksesta ja henkilöstöjärjestelyistä. 

 
Esimiehet ja heidän vastuualueensa: 

Ravitsemispalveluesimies 
Maarit Hiipakka  
06 2412 2441
maarit.hiipakka@alajarvi.fi 
Vastuualue; Koulukeskuksen, Paavolan koulun, päiväkotien ja kyläkoulujen keittiöt. 

Ravitsemispalveluesimies  
Katariina Yli-Hynnilä 
06 2412 7733
katariina.yli-hynnila@alajarvi.fi 
Vastuualue; Terveyskeskuksen keittiö ja kantakaupungin ateriapalvelu. 

Ravitsemispalveluesimies 
Marjatta Hautaniemi 
06 2412 2524
marjatta.hautaniemi@alajarvi.fi 
Vastuualue; Lehtimäen keskuskeittiö ja Lehtimäen alueen ateriapalvelut. 

Yhteystiedot puhdistuspalvelut  

Vs. palvelupäällikkö  
Sari Koivuranta 
040 846 3420 
sari.koivuranta@alajarvi.fi 
Vastuualue; Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden johtaminen, talous, strateginen suunnittelu, henkilöstöhallinto ja kehittäminen. 

Esimiehet vastaavat vastuualueensa puhdistuspalveluiden toteutuksesta ja henkilöstöjärjestelyistä. 

Esimiehet ja heidän vastuualueensa: 

Puhdistuspalveluesimies 
Tuula Kuoppala 
06 2412 2217, 044 297 0217
tuula.kuoppala@alajarvi.fi 
Vastuualue: Kantakaupungin koulut, päiväkodit, uimahalli ja toimistokohteet sekä perusturva. 

Vs. puhdistuspalveluohjaaja 
Tuija Isoniemi 
0400 413 875
tuija.isoniemi@alajarvi.fi 
Vastuualue: Lehtimäki 

Yhteystiedot

Kiinteistöpalvelut
Timo Ketola
p. 044 297 0288
timo.ketola(at)alajarvi.fi

Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut
Sari Koivuranta
p. 040 846 3420
sari.koivuranta(at)alajarvi.fi

Linkkejä

Koulujen lounaslista

Alajärven terveyskeskuksen lounaslista