Ravitsemispalvelut, puhdistuspalvelut ja kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut

Kaupungin omistamien kiinteistöjen huollosta, ylläpidosta ja korjaustoiminnasta vastaa tilapalvelut. 

Toimintaan kuuluu päivittäiset kiinteistöhuolto ja vahtimestari palvelut, peruskorjaukset sekä käyttötarkoituksen vaatimat muutostyöt.   

Kiinteistöpäällikkö

Tuukka Antila
040 825 4471
tuukka.antila@alajarvi.fi

Ravitsemispalvelut  

Yleistä ravitsemispalveluista

Alajärven kaupungin ravitsemispalvelut vastaa ateriapalveluista kaupungin toimipisteissä. 

Aterioiden valmistuksessa käytämme laadukkaita ja mahdollisuuksien mukaan kotimaisia sekä lähellä tuotettuja raaka-aineita. Järjestämme vuosittain lähiruokapäiviä ja mahdollisuuksien mukaan tarjoamme lähiruuasta valmistettuja komponentteja osana päivittäistä ateriaa. 

Keittiöt 

Alajärven kaupungin ravitsemispalveluilla on 7 valmistuskeittiötä kouluilla, joista toimitetaan ateriat myös alueen päiväkoteihin.

Ruokalistat  

Alajärven kaupungin ruokalistat ovat kuuden viikon kiertäviä ruokalistoja. Ruokalistoillamme huomioidaan kotimaiset raaka-aineet, terveellisyys ja ravitsemussuositukset. 

Keräämme asiakkailta palautetta ruokalistojen suunnittelun tueksi. 

Aterioissamme käytettyjen pääraaka-aineiden alkuperämaat löydät tästä linkistä

Erityisruokavaliot  

”Päivähoito-, koulu- ja oppilaitosruokailun tavoitteena on tukea  lapsen/nuoren kasvua, kehitystä sekä hyviä ruokatottumuksia.  Päiväkodeissa ja kouluissa järjestetään erityisruokavalio  terveydellisistä syistä. 

Erityisruokavalio toteutetaan siten, ettei  lapsi tai nuori saa mitään itselleen sopimatonta ruoka- ainetta.  Erityisruokavaliota noudattavien lasten ja nuorten ruokalista laaditaan mahdollisimman paljon muiden oppilaiden ruokalistaa muistuttavaksi. 

 
Erityisruokavalion toteuttamista varten vaaditaan terveydenhuollon  ammattilaisen (terveydenhoitaja/lääkäri) todistus, joka toimitetaan  ateriapalveluiden järjestäjälle. Todistus tulee ensisijaisesti pyytää  lasta/nuorta hoitavalta taholta ja ruokavalioon liittyvät asiat pyritään  huomioimaan myös vuosittaisten ikäkausitarkastusten yhteydessä. 

 
Huoltajan/nuoren vastuulla on erityisruokavaliotietojen ajan tasalla  pitäminen lukuvuoden aikana. Pitkistä poissaoloista tulee ilmoittaa  ateriapalveluiden järjestäjälle. Mikäli erityisruokavalio jää syömättä  yli viikon ajaksi, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan. 

 
Ruokavaliotiedot tarkistetaan määräajoin yhteistyössä ateriapalvelun- ja  terveydenhuollon toimijoiden kesken. Ajan tasalla olevat tiedot  erityisruokavalioista vähentävät ruuan hävikkiä ja helpottavat ruuan  valmistamista. 

Huomioitavia asioita todistuskäytäntöihin liittyen: 

-Laktoositonta ruokavaliota noudattavilta ei vaadita todistusta.  Poikkeuksena kuitenkin perhepäivähoidossa olevat lapset, sillä korotetun  ateriakorvauksen maksaminen perhepäivähoitajalle edellyttää  terveydenhuollon todistusta. 

– Lääkärit/ terveydenhoitajat eivät kirjoita todistusta kasvisruokavaliosta, koska se ei perustu  terveydellisiin syihin. Näin ollen huoltajien ilmoitus keittiölle riittää. Kasvisruokavalioon siirtymisestä on kuitenkin tärkeä kertoa terveydenhoitajalle. Yleinen suositus on, että vegaaniruokavaliota  noudattava oppilas käy ravitsemusterapeutin vastaanotolla, jotta  ruokavalio ravintoainetäydennyksineen täyttää riittävän ravintoaineiden  saannin (Syödään yhdessä– ruokasuositukset lapsiperheille).” 

Puhdistuspalvelut  

Puhdistuspalvelut luovat turvallisen, terveellisen ja tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön Alajärven kaupungin sisäisille asiakkaille, omissa ja vuokrakiinteistöissä. 

Puhdistuspalveluiden kohteina on kouluja, päiväkoteja, terveydenhuollon kohteita, virastoja, toimitiloja sekä liikuntatoimen kohteita. 

Yhteystiedot ravitsemispalvelut  

Palvelupäällikkö  
Sari Koivuranta  
040 846 3420
sari.koivuranta@alajarvi.fi 
Vastuualue; Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden johtaminen, talous, strateginen suunnittelu, henkilöstöhallinto ja kehittäminen. 

Ruokapalveluvastaava 
Maarit Hiipakka  
06 2412 2441
maarit.hiipakka@alajarvi.fi 
Vastuualue; Koulukeskuksen, Paavolan koulun, päiväkotien ja kyläkoulujen keittiöt. 

Yhteystiedot puhdistuspalvelut  

Palvelupäällikkö  
Sari Koivuranta 
040 846 3420 
sari.koivuranta@alajarvi.fi 
Vastuualue; Puhdistus- ja ravitsemispalveluiden johtaminen, talous, strateginen suunnittelu, henkilöstöhallinto ja kehittäminen.  

vs. puhdistuspalveluvastaava
Tuija Isoniemi
0400 413 875
tuija.isoniemi@alajarvi.fi

Yhteystiedot

Kiinteistöpalvelut
Tuukka Antila
p. 040 825 4471
tuukka.antila(at)alajarvi.fi

Ravitsemis- ja puhdistuspalvelut
Sari Koivuranta
p. 040 846 3420
sari.koivuranta(at)alajarvi.fi

Linkkejä