Osallistu ja vaikuta

Alajärven kaupungin yhtenä strategisena arvona on asukkaiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistäminen. Kaupungin toimintaan ja päätöksiin voi osallistua ja vaikuttaa monin eri tavoin, esimerkiksi:

  • Kysymällä, keskustelemalla ja antamalla palautetta luottamushenkilöille tai kaupungin henkilöstölle
  • Vastaamalla mielipiteitä kartoittaviin kyselyihin
  • Seuraamalla päätöksentekoa
  • Tekemällä kuntalaisaloitteita
  • Osallistumalla kuntalaistilaisuuksiin
  • Äänestämällä vaaleissa tai lähtemällä ehdokkaaksi
  • Toimimalla lakisääteisissä kunnan toimielimissä

Ihmisiä luokkahuoneessa tietokoneiden ääressä