Kadut ja tiet

Alajärven kaupunki kunnossapitää asemakaava-alueella sijaitsevia katuja sekä haja-asutusalueella eräitä yksityisteitä.

Lisätiedot:

Kuntatekniikan päällikkö Juuso Pikkukangas, juuso.pikkukangas(at)alajarvi.fi, 040-6800 324
Yleisten alueiden esimies Kari Kankaanpää, puhelin 0400 367 361

Valtion (ELY-keskuksen) ylläpitämiä teitä koskevat kysymykset ja palautteet tulee osoittaa Tienkäyttäjän linjalle:

Tienkäyttäjän linja
Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24  t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Liikenteen asiakaspalvelu
Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600.

Yhteystiedot

TEKNINEN TOIMI
Yleiset alueet
 

Juuso Pikkukangas
Kuntatekniikan päällikkö
040-6800 324
juuso.pikkukangas@alajarvi.fi 

Ajankohtaista