Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen. 

Vammaisneuvosto toimii osana elinvoiman toimialaa.

Edustajat Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvostoon 2021-2025

Järviseudun Omaishoitajat ry: jäsen Anne Nätynki ja varajäsen Pia Itäniemi
Eläkeliiton Alajärven yhdistys ry: jäsen Aimo Rantala ja varajäsen Anja Allonen
Alajärvi-Vimpelin kehitysvammaisten tuki ry: jäsen Alisa Hauta-aho ja varajäsen Tiina Kämäräiänen sekä  jäsen Anja Rentola ja varajäsen Pia Virtanen
Järviseudun Parkinson-Kerho: jäsen Seppo Leppäaho
Eläkeliiton Vimpelin Yhdistys ry: jäsen Erkki Ammesmäki ja varajäsen Raili Tamminen
Järviseudun Invalidit ry: jäsen Risto Järvenpää ja varajäsen Lauri Viitala
Lappajärven kunta: Seija Autio ja varajäsen Lilja Lantela
Vimpelin kunta: jäsen Marjo Kivipelto ja varajäsen Laila Järvenpää
Alajärven kaupunki: Jukka Pekka Finnilä ja varajäsen Mika Ala-Mattinen