Vammaisneuvosto

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä. 

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. 

Vammaisneuvoston keskeisenä tehtävänä on edistää ja seurata vammaisten henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Vammaisneuvosto voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämässä. Yhtenä tärkeänä osana tätä toimintaa on tiedottaminen. 

Vammaisneuvosto toimii osana Järvi-Pohjanmaan perusturvaa.

Järvi-Pohjanmaan vammaisneuvosto 2017-2021

Jäsenet

Seppo Leppäaho
Sisko Halonen
Reijo Ojanen
Anja Rentola
Asko Järvenpää
Aimo Rantala
Ritva Koskela
Pia Toivonen

Henkilökohtaiset varajäsenet


Ulla Jokinen
Jouko Nuolikoski
Seppo Varila
Melse-Marketta Tervonen
Anja Rantala
Erkki Ammesmäki
Aimo Rantala

Alajärven teknisen lautakunnan edustaja on Mervi Ukonmäki ja varalla Eeva-Liisa Kolonen.
Vimpelin teknisen lautakunnan edustaja on Loviisa Anttila.
Perusturvalautakunnan edustaja on Martti Lassila ja varaedustaja Marjo Jokela.
Vammaisneuvoston sihteerinä toimii sosiaalityön palveluvastaava Merja Mäkitalo.

Ajankohtaista