Nuorten kesätyöpaikkatuki

Yritykset, yhdistykset tai yksityiset työnantajat voivat hakea kaupungin myöntämää kesätyöpaikkatukea 2.5. – 31.8.2022. Tukea maksetaan 15–22-vuotiaasta nuoresta, jonka kotikunta on Alajärvi.

Kesätyötukea maksetaan avustuksena työnantajalle 70 euroa/viikko enintään neljän viikon ajalta (enintään 280 euroa/henkilö) ja enintään viidelle työntekijälle/työnantaja. Tuen saadakseen työnantajan on maksettava työntekijälle palkkaa vähintään 180 euroa/viikko (+työnantajakulut). Työnantajan on otettava työntekijälle lakisääteinen tapaturmavakuutus ennen työsuhteen alkua ja työnantaja on velvollinen antamaan kesätyöntekijälle työtodistuksen työsuhteesta.

Tuen hakeminen ja maksaminen:

Tukea haetaan täyttämällä kesätyösopimuslomake (Huom! kesätyösopimus ei korvaa normaalia työsopimusta) yhdessä nuoren kanssa ennen työsuhteen alkamista. Kesätyön päättymisen jälkeen työnantaja toimittaa kesätyösopimuksen ja tilityslomakkeen kaupungille 23.9.2022 mennessä. Tilityslomakkeen liitteenä on oltava kopio palkkaerittelystä tai muut todiste, josta selviää maksetun palkan määrä.

Tuki myönnetään lomakkeiden saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Kesätyösopimuslomake

Tilityslomake

Yhteystiedot

Henkilöstösihteeri
Marja-Liisa Joensuu
marja-liisa.joensuu(at)alajarvi.fi
p. 040 617 5010
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi