Alajärven musiikkiopisto

Alajärven musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikin laajan oppimäärän mukaisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksesta vastaavat musiikkileikkikoulu eli muskari ja soitinvalmennus. Lähinnä kouluikäisille ja sitä varttuneemmille tarjolla ovat musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot. Toimialueeseen kuuluvat Alajärvi, Kurikka ja Soini.

Opetus alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy toukokuun loppupuolella. Opetus tapahtuu pääosin iltaisin. Syys- ja talvilomat pidetään samoihin aikoihin kuin koulujen lomat.

Opintojen aloittamisikä ja soittimen valinta

Muskarin ryhmiä on vauvaikäisestä alkaen. Perusopintojen tavallisin aloittamisikä on 7–9 vuotta. Joistakin soittimista on saatavissa eri kokoja, joten opinnot voi silloin aloittaa jo noin 6-vuotiaana (esim. viulu ja sello). Musiikkiopiston valintahaastatteluihin voivat siten tulla myös vielä alle kouluikäiset lapset. Monissa soittimissa (esim. kontrabasso, tuuba ja saksofoni) sopivin aloittamisikä on kuitenkin yli 10 vuotta. Urkujen soiton opiskelu on luontevinta aloittaa sen jälkeen, kun oppilas on jo tehnyt vähintään kaksi opintojaksoa piano pääinstrumenttina. Lauluopinnot aloitetaan tyypillisesti äänenmurroksen jälkeen eli noin 16–17-vuotiaana, mutta on toki mahdollista aloittaa aikaisemminkin.

Oppilaitoksella on rajoitetusti lainattavia soittimia, joita voi kysyä opintojen alkaessa. Soittimen kunnossapitämistä varten peritään lainaajalta soitinvuokra.


Konserttitoiminta ja esiintymiset

Musiikin opiskelun tavoitteiden ja erityisesti esiintymistottumuksen saavuttamiseksi oppilaille pyritään antamaan riittävästi mahdollisuuksia musiikin esittämiseen. Säännöllisesti toistuvat musiikkiopiston ja toimialueen kuntien järjestämät musiikkitilaisuudet, musiikki-illat, oppilaskonsertit ja hoivakotivierailut jne. antavat tähän mahdollisuuden.

On suotavaa, että oppilaat osallistuvat oppilaskonsertteihin myös kuulijoina. On myös tärkeää, että oppilaan kotiväki ja tuttavat seuraavat oppilaan esiintymisiä.


Musiikkiopiston hallinto

 Alajärven musiikkiopisto on Alajärven kaupungin ylläpitämä vuonna 1979 perustettu oppilaitos ja se kuuluu lakisääteisen oppituntiperusteisen valtionosuusrahoituksen piiriin. Oppilasmäärä on yli 600. Musiikkiopiston toiminta-alueeseen kuuluvat Alajärven kaupungin lisäksi Soinin kunta (vuodesta 1985) ja Kurikan kaupunki, jossa sijaitseva Jalasjärven toimipiste liittyi oppilaitokseen jo vuonna 1997 ja Kurikka vuodesta 2016.

Hallinnollisesti musiikkiopisto kuuluu Alajärven sivistyslautakunnan alaisuuteen. Lisäksi musiikkiopistolla on oma johtokunta, joka koostuu kaikkien kolmen toiminta-alueeseen kuuluvan kunnan edustajista. Osakaskunnat ovat sopineet oppilaitoksen toiminnan järjestämisestä, kustannusten jaosta sekä hallinnosta erillisillä sopimuksilla.


Oppilastukiyhdistystoiminta

Alajärven musiikkiopiston toimipisteissä järjestetään vapaaehtoista oppilastukitoimintaa, jonka tarkoitus on ylläpitää ja kehittää oppilaitoksen ja kotien välistä yhteistoimintaa. Alajärvellä toiminnasta vastaa Järvi-Pohjanmaan musiikkiyhdistys ry. Tukiyhdistykset järjestävät tarjoiluja musiikkiopiston konsertteihin sekä pitävät myyjäisiä ja arpajaisia stipendirahaston kartuttamiseksi.

Tilattavat oppilasesitykset:

Esitysten tilauksia Alajärvellä ja Soinissa koordinoi Järvi-Pohjanmaan Musiikkiyhdistys.
Tilattavat esitykset: Mari Yliahtela, mari.yliahtela(ät)alajarvi.fi, 040 637 2002.

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

vt. Rehtori
Ari-Matti Tuomisto
040 485 6684
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

vs. Apulaisrehtori (Alajärven toimipiste)
Eeva-Liisa Kolonen
044 297 0460
eeva-liisa.kolonen@alajarvi.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  ma–pe klo 9–16