Musiikkiopiston uutisia

Korona-ajan menettelyistä

Musiikkiopisto noudattaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä. Hyvää hygieniaa noudatetaan kaikessa toiminnassa, turvavälejä pidetään mahdollisuuksien mukaan ja kasvomaskeja käytetään, milloin se on mahdollista. Oppilaitoksen tiloihin ei saa tulla oireisena. Jos opettajalla tai oppilaalla ilmenee tartuntaan viittaavia oireita, opetus voidaan sopia pidettäväksi etäyhteyksin.

Taiteen perusopetus on opetusta. Näin ollen musiikkiopisto rinnastuu kouluihin, ei harrastustoimintaan.

Vapaita oppilaspaikkoja

Vuoden vaihtuessa joitakin oppilaspaikkoja vapautuu. Ainakin klarinetin ja/tai saksofonin soittajia voidaan ottaa. Lisätietoja rehtori Markku Pöyhöseltä, s-posti markku.poyhonen(ät)alajarvi.fi.

Musiikkileikkikouluryhmissä on tilaa uusille oppilaille kevätkauden 2022 alusta lukien. Ilmoittautuminen osoitteessa amo.eepos.fi -> Hakeudu oppilaaksi

Kevätkauden valinnaisia opintoja Alajärven yksikössä

Tammikuussa alkavia valinnaisia opintojaksoja ovat laulun kirjoituksen ja vapaan säestyksen opintojaksot. Ilmoittautuminen avataan loppiaisen jälkeen osoitteessa https://amo.eepos.fi. Siellä on myös lisätietoja kursseista.

Musiikkiopiston koulusihteerin tehtävä

Alajärven musiikkiopiston johtokunta on valinnut tradenomi Mari Yliahtelan uudeksi koulusihteeriksi. Hän aloittaa työssä 10.1.2022. Siirtymäkauden ajan musiikkiopiston aiempi koulusihteeri Anne-Mari Hautala hoitaa vielä oman uuden työnsä ohjella joitakin juoksevia tehtäviä. Hautala on tavoitettavissa ainoastaan sähköpostitse eikä musiikkiopistolla ole paikan päällä toimistopalveluita. Kiireellisissä asioissa voi yrittää tavoitella rehtoria tai Jalasjärven/Kurikan yksikön kyseessä ollen apulaisrehtoria.

Ari-Matti Tuomisto apulaisrehtoriksi

Alajärven musiikkiopiston johtokunta on valinnut MuM Ari-Matti Tuomiston apulaisrehtoriksi, virkaa pitkään hoitaneen Auli Frigårdin seuraajaksi 1.1.2022 lukien. Apulaisrehtori vastaa musiikkiopiston Jalasjärven tulosyksiköstä, jonka toiminta-alue kattaa koko Kurikan kaupungin.

Kevätkausi 2022 alkaa 10.1.

Tarkempaa tietoa musiikkiopisto-opinnoista on omalla verkkosivullaan sekä syyskauden tiedotteessa, joka on ladattavissa tästä.

Työskentely- ja loma-ajat

Opetus alkaa 16.8.2021
Syysloma vk 42 18.–22.10.2021
Syyskauden opetus päättyy 17.12.2021
Kevätkausi alkaa 10.1.2022
Talviloma vk 9 28.2.–4.3.2022
Kevätkauden opetus päättyy 25.5.2022

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.

Kymmenelle musiikkiopiston oppilaalle todistus

Toukokuussa 2021 Alajärven musiikkiopiston Alajärven tulosyksikössä kymmenen oppilasta sai opintonsa päätökseen joko perusopintojen tai syventävien opintojen tasolla. Vanhan opetussuunnitelman mukaisia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusasteen päättötodistuksia kirjoitettiin viidelle oppilaalle, musiikkiopistotason päättötodistus yhdelle. Nämä olivatkin viimeiset vanhan opetussuunnitelman mukaiset todistukset, sillä opetussuunnitelman siirtymäaika päättyy kesällä 2021. Keväällä 2021 valmistuivat myös ensimmäiset uuden, syksystä 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman perusopintojen kokonaisuudet. Uuden OPS:n mukaiset perusopintojen todistukset kirjoitettiin neljälle oppilaalle.

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti “ei ole vastannut lainkaan” ja 5 “on vastannut oikein hyvin. ” Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma graafisena esityksenä:

Vastausten jakauma graafisena esityksenä.

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

Suojele kuuloasi

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori (Kurikka/Jalasjärvi)
Ari-Matti Tuomisto
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  10.1.2022 lukien ma–pe klo 9–16