Musiikkiopiston uutisia

Syyskauden 2022 avaus

Alajärven musiikkiopiston opetus alkoi maanantaina 15.8.2022. Musiikin hahmotusopintojen (Muha) lukujärjestys on saatavissa verkossa.

Työvuoden 2022 – 23 opetus- ja loma-ajat

Musiikkiopiston työpäivät noudattavat pitkälti koulujen aikataulua. Musiikkiopiston opetus alkaa 15.8.2022. Syysloma pidetään 17.–21.10.2022. Syyslukukausi päättyy 21.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023, talviloma pidetään 27.2.–3.3.2023 ja opetus päättyy perjantaihin  26.5.2023 mennessä. Itsenäisyyspäivää edeltävänä maanantaina (5.12.2022) ja helatorstaita seuraavana perjantaina (19.5.2023) ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta.

Uusia tuntiopettajia Alajärvelle

Alajärven musiikkiopiston Alajärven yksikössä haettavana olleeseen kitaransoiton tuntiopettajan tehtävään on valittu musiikkipedagogi (AMK) Arttu Pulkkinen. Haettavana olleeseen viulunsoiton tuntiopettajan tehtävään on valittu musiikkipedagogi (AMK) Toivo Rolser. Soinin muha-opetuksesta vastaa syksystä 2022 lukien musiikkipedagogi (AMK) Ossi Mäki-Reini.

Haku Alajärven muskareihin

Alajärven muskareihin voi ilmoittaa alle kouluikäisiä lapsia osoitteessa https://amo.eepos.fi -> hakeudu oppilaaksi. Ryhmien aikataulut näet ilmoittautumislomakkeelta. Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Soinin muskariopetus järjestetään päiväkotipäivän yhteydessä. Soinin kunta tiedottaa menettelyistä tarkemmin.

Päätöskonsertin yhteydessä jaettiin todistuksia

Alajärven musiikkiopiston Alajärven yksikössä jaettiin taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusopintojen todistuksia päätöskonsertin yhteydessä 19.5.2022. Näitten lisäksi muutama oppilas sai opintonsa päätökseen vielä päätöskonsertin jälkeen.

Nuoria juuri todistuksen saaneita musiikkiopiston oppilaita kukkineen

Korona-ajan menettelyistä

Musiikkiopisto noudattaa toimivaltaisten viranomaisten päätöksiä. Hyvää hygieniaa noudatetaan kaikessa toiminnassa, turvavälejä pidetään mahdollisuuksien mukaan ja kasvomaskeja käytetään, milloin se on mahdollista. Oppilaitoksen tiloihin ei saa tulla oireisena. Jos opettajalla tai oppilaalla ilmenee tartuntaan viittaavia oireita, opetus voidaan sopia pidettäväksi etäyhteyksin.

Taiteen perusopetus on opetusta. Näin ollen musiikkiopisto rinnastuu kouluihin, ei harrastustoimintaan.

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti “ei ole vastannut lainkaan” ja 5 “on vastannut oikein hyvin. ” Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma graafisena esityksenä:

Vastausten jakauma graafisena esityksenä.

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

Suojele kuuloasi

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori (Kurikka/Jalasjärvi)
Ari-Matti Tuomisto
040-4856684
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  ma–pe klo 9–16