Musiikkiopiston uutisia

Musiikkiopiston koulusihteerin tehtävä haettavana

Musiikkiopiston nykyisen koulusihteerin irtisanouduttua tehtävään haetaan uutta koulusihteeriä. Hakuaika päättyy 31.10.2021. Katso Syysloman jälkeen alkavia valinnaisia kursseja

Viikosta 43 joululoman alkuun asti ulottuvan jakson kuluessa musiikkiopistoston oppilaille on tarjolla improvisoinnin alkeiden, musiikkiteknologian ja vapaan säestyksen valinnaisia opintoja. Ilmoittautuminen osoitteesta amo.eepos.fi ->hakeudu oppilaaksi.

Toteutuvat muskariryhmät

Musiikkileikkikouluryhmien toteutuksiin on tullut joitakin muutoksia alkusyksyn kuluessa. Toteutuvien muskariryhmien aikataulu on saatavissa tästä (päivitetty 20.9.2021). Joissakin muskariryhmissä on vielä tilaa ja mukaan voi ilmoittautua edelleen. Lisätietoja musiikkiopiston toimistosta.

Syyskausi 2021 avattu

Syyskauden 2021 avajaistilaisuudet pidettiin Alajärvellä ja Soinissa 12.8. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkoi maanantaina 16.8., lukuun ottamatta joitakin valinnaisia kursseja, joiden opetus alkaa viikkoa myöhemmin (vk 34). Tarkempaa tietoa musiikkiopisto-opinnoista on omalla verkkosivullaan sekä tiedotteessa, joka on ladattavissa tästä.

Työskentely- ja loma-ajat

Opetus alkaa 16.8.2021
Syysloma vk 42 18.–22.10.2021
Syyskauden opetus päättyy 17.12.2021
Kevätkausi alkaa 10.1.2022
Talviloma vk 9 28.2.–4.3.2022
Kevätkauden opetus päättyy 25.5.2022

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.

Kymmenelle musiikkiopiston oppilaalle todistus

Toukokuussa 2021 Alajärven musiikkiopiston Alajärven tulosyksikössä kymmenen oppilasta sai opintonsa päätökseen joko perusopintojen tai syventävien opintojen tasolla. Vanhan opetussuunnitelman mukaisia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusasteen päättötodistuksia kirjoitettiin viidelle oppilaalle, musiikkiopistotason päättötodistus yhdelle. Nämä olivatkin viimeiset vanhan opetussuunnitelman mukaiset todistukset, sillä opetussuunnitelman siirtymäaika päättyy kesällä 2021. Keväällä 2021 valmistuivat myös ensimmäiset uuden, syksystä 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman perusopintojen kokonaisuudet. Uuden OPS:n mukaiset perusopintojen todistukset kirjoitettiin neljälle oppilaalle.

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti “ei ole vastannut lainkaan” ja 5 “on vastannut oikein hyvin. ” Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma graafisena esityksenä:

 

Vastausten jakauma graafisena esityksenä.

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

Suojele kuuloasi

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori
Auli Frigård / Jalasjärvi
0400-915 638
auli.frigard@kurikka.fi

Koulusihteeri
Anne-Mari Hautala
040-637 2002
anne-mari.hautala@alajarvi.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–16.00.