Musiikkiopiston uutisia

Kymmenelle musiikkiopiston oppilaalle todistus

Toukokuussa 2021 Alajärven musiikkiopiston Alajärven tulosyksikössä kymmenen oppilasta sai opintonsa päätökseen joko perusopintojen tai syventävien opintojen tasolla. Vanhan opetussuunnitelman mukaisia taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän perusasteen päättötodistuksia kirjoitettiin viidelle oppilaalle, musiikkiopistotason päättötodistus yhdelle. Nämä olivatkin viimeiset vanhan opetussuunnitelman mukaiset todistukset, sillä opetussuunnitelman siirtymäaika päättyy kesällä 2021. Keväällä 2021 valmistuivat myös ensimmäiset uuden, syksystä 2018 käyttöön otetun opetussuunnitelman perusopintojen kokonaisuudet. Uuden OPS:n mukaiset perusopintojen todistukset kirjoitettiin neljälle oppilaalle.

Oppilaaksi hakeminen

Kevään haku musiikkiopiston varsinaiselle paikalle ja soitinvalmennukseen on päättynyt ja valintahaastatteluihin osallistuneille on lähetetty kutsukirjeet viikon 24 alussa. Kevään oppilashaussa otettiin kaikkiaan 47 oppilasta musiikin perusopetuksen ja soitinvalmennuksen oppilaspaikoille Alajärven ja Soinin toiminta-alueella. Kesän aikana mahdollisesti vapautuville oppilaspaikoille järjestetään täydennyshaku elokuun 2021 aikana.

Muskarioppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkileikkikoulu on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille. Nuorimmat lapset voivat osallistua muskaritoimintaan huoltajan kanssa. 3–6-vuotiaille lapsille pyritään järjestämään omia ryhmiä, joissa soitetaan, leikitään ja lauletaan yhdessä. Ensi syksyn muskariryhmiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://amo.eepos.fi (->Hakeudu oppilaaksi).

Työskentely- ja loma-ajat

Musiikkiopiston toimisto on kesälomalla 24.6.–30.7.2021. Kiireellisissä asioissa voi yrittää ottaa yhteyttä rehtoriin.

Lukuvuoden avaus ja tuntien sopiminen to 12.8.2021 klo 17 Soinin yhtenäiskoululla ja klo 18.30 Alajärvi-salissa
Opetus alkaa 16.8.2021
Syysloma vk 42 18.–22.10.2021
Syyskauden opetus päättyy 17.12.2021
Kevätkausi alkaa 10.1.2022
Talviloma vk 9 28.2.–4.3.2022
Kevätkauden opetus päättyy 25.5.2022

Musiikkiopiston esittelyvideo julkaistu

Kevään 2021 esittelyvideolla kerrotaan musiikkiopiston opinnoista ja soittimista. Jos olet kiinnostunut aloittamaan jonkin soittimen soittamisen, tästä videosta voi saada vinkkejä siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla.

Etäopetusta koskenut kysely keväällä 2020

Alajärven musiikkiopisto teki etäopetusta koskeneen kyselyn viikolla 20. Kysely kohdistettiin oppilaiden huoltajille ja niille oppilaille, joiden sähköposti on talletettu oppilasrekisteriin. Vastauksia saatiin kaikkiaan 169. Kiitokset kaikille vastanneille!  Käytämme saatuja palautteita toimintamme kehittämiseen.

Vaikka lähiopetus toki on monessa mielessä antoisampaa kuin etäopetus, monet vastaajat raportoivat myös etäopetuksen tuomista eduista, kuten aikataulujen laadinnan joustavoitumisesta ja matkoihin kuluvan ajan säästämisestä. Etäopetusjakson aikana karttuneita kokemuksia voidaan käyttää hyväksi myös normaaliaikojen opetuksessa monin tavoin. 

Kysymykseen, miten hyvin opinnot ovat vastanneet tavoitteita, saatiin 164 vastausta. Vastaajia pyydettiin arvioimaan asiaa viisiportaisella asteikolla, jossa 1 tarkoitti “ei ole vastannut lainkaan” ja 5 “on vastannut oikein hyvin. ” Vastaajista yli 76 prosenttia vastasi joko numerolla 4 tai 5. Vastausten jakauma graafisena esityksenä:

 

Vastausten jakauma graafisena esityksenä.

Valitettavasti kaikkien kohdalla etäopetusta ei pystytty järjestämään. Esimerkiksi urkuopetus jouduttiin keskeyttämään kokonaan seurakuntien suljettua valtakunnallisten rajoitusmääräysten perusteella tilansa. Musiikkiopiston johtokunta on päättänyt, että niissä tapauksissa, joissa etäopetusta ei pystytty järjestämään, lukukausimaksuja voidaan vastaavasti huojentaa. 

Kuljetusluvat

Mikäli musiikkiopiston ohjelman vuoksi henkilökunnan on tarpeen kuljettaa oppilaita esimerkiksi hoivakotivierailuja varten, tarvitaan asianmukaiset kuljetusluvat. Kuljettaminen tapahtuu aina kulloisenkin kuljettajan vastuulla. Kuljetuslupalomake on saatavissa tästä linkistä tai musiikkiopiston toimistolta. Jos lupaa ei ole, oppilas itse tai hänen huoltajansa vastaa oppilaan kuljettamisesta kyseiselle paikalle. 

Suojele kuuloasi

Musiikkia harrastavilla on erityinen syy suojella kuuloaan. Lue lisää kuulon suojelusta Kuuloliiton sivuilta

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

Rehtori
Markku Pöyhönen
044-2970 460
markku.poyhonen@alajarvi.fi

Apulaisrehtori
Auli Frigård / Jalasjärvi
0400-915 638
auli.frigard@kurikka.fi

Koulusihteeri
Anne-Mari Hautala
040-637 2002
anne-mari.hautala@alajarvi.fi

Toimisto avoinna: ma–pe klo 9.00–16.00.