Konserniyhtiöt

Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet:

Tytäryhtiöt 50-100 %KuntayhtymätOsakkuusyhteisöt 20-50 %
Kiinteistö Oy
Kitronpuisto
100%
Järviseudun Sähkövoiman kuntayhtymä
33,33 %
Järvikartano Oy
29,67 %
Alajärven Lämpö Oy
60 %
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 0,89 %Millespakka Oy
37,32 %
Luoma-ahon
Yritystilat Oy
60 %
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
6,39 %
Alajärven Liikenne-kiinteistö Oy
55,00 %
Etelä-Pohjanmaan liitto
4,76 %
Järvi-Pohjanmaan Yri-tyspalvelu
54,43 %
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
4,54 %
Kiinteistö Oy Rantatienkartano
100 %
Järviseudun
koulutuskuntayhtymä
33,16%
Kiinteistö Oy Murtomäki
100 %
Konserniyhtiöt