Konserniyhtiöt

Alajärven kaupungin konsernirakenne ja kaupungin omistusosuudet:

Tytäryhtiöt 50-100 %KuntayhtymätOsakkuusyhteisöt 20-50 %
Kiinteistö Oy Kitronpuisto
100 %
Seinäjoen koulutuskunta-
yhtymä 0,89 %
Järvikartano Oy
29,67 %
Alajärven Lämpö Oy
60 %
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
6,39 %
Millespakka Oy
37,32 %
Luoma-ahon
Yritystilat Oy
60 %
Etelä-Pohjanmaan liitto
4,76 %
JärviS-Energia Oy
33,33 %
Alajärven Liikennekiinteistö Oy
55,00 %
Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
4,54 %
Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu
54,43 %
Järviseudun
koulutuskuntayhtymä
33,16 %
Kiinteistö Oy Rantatienkartano
100 %
Kiinteistö Oy Murtomäki
100 %
Konserniyhtiöt