Vireillä olevat kaavat

YLEISKAAVAT

Suolasalmenharju osayleiskaava

Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

 1. Vireilletulo ja OAS 17.4.2019

2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 4.2.2021
Liite 2, Hulevesiselvitys
Liite 3, Luontoselvitys
Liite 4, Maisemaselvitys
Liite 5, Kaupallinen selvitys
Liite 6, Liikenneselvitys
Liite 7, Arkeologinen inventointi
Liite 8, Keskustan inventointi
Liite 9, Inventointiraportti
Liite 10, Arvoluokitustaulukko
Liite 11, Alimmat rakentamiskorkeudet
Liite 12. Rantamitoitus
Liite 13, Muistio viranomaistyöneuvottelu 5.2.2019
Liite 14, Muistio viranomaisneuvottelu 14.2.2019
Liite 15, Asukaskyselyn raportti 14.1.2021

Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos

Höykkylän osayleiskaava

 • Kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavaluonnos
 • Kaavaselostus
 • Liitteet

ASEMAKAAVAT

Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, nähtävillä 19.2.-20.3.2020

1. Kuulutus
2. Asemakaavaluonnos
3.Asemakaavaselostus
Liite 1. Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
Liite 2. Hulevesiselvitys
Liite 3. Liikenneselvitys
Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio

Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 49 ja lähialueilla, Pöllömännikkö

1. Kaavaluonnosvaihe, nähtävillä 23.6.-30.7.2021

2. Kaavaehdotusvaihe, nähtävillä 20.1.-21.2.2022

Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Alajärventien ja Soinintien alueet

 1. Luonnosvaihe,nähtävillä 23.6.-30.7.2021

2. Ehdotusvaihe, nähtävillä 21.10.-22.11.2021

Kortteleiden 1 ja 6 asemakaavamuutos, Koulukeskus

 1. Luonnos- ja valmisteluvaihe, nähtävillä 17.8.-16.9.2022

Kirkonseudun ja Pynttärin alueiden asemakaavan siirtäminen uudelle pohjakartalle

 • Kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavaluonnos
 • Kaavaselostus
 • Liitteet

Asemakaavamuutos RA-alueella

 • Kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavaluonnos
 • Kaavaselostus
 • Liitteet

Teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä VL-alueella

 • Kuulutus
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Kaavaluonnos
 • Kaavaselostus
 • Liitteet

RANTA-ASEMAKAAVAT

Ähtärinjärvi Vasikkasaari ranta-asemakaava

1. Vireilletulo, OAS sekä luonnos- ja valmisteluvaihe 24.4.-23.5.2022

2. Ehdotusvaihe, 17.8.-16.9.2022

Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava

1. Vireilletulo ja OAS

2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

3. Kaavaehdotusvaihe 23.6.-23.7.2021

Kuulutus
Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus
Liite 1, Muistiot
Liite 2, OAS
Liite 3, Viranomaispäätökset ja kuulutukset
Liite 4, Lausunnot

Kaartusjärven ranta-asemakaava