Vireillä olevat kaavat

YLEISKAAVAT

Suolasalmenharju osayleiskaava

  1. Vireilletulo ja OAS 29.3.2023

    2. Osayleiskaavaluonnos, nähtävillä 29.11.2023-26.1.2024

    Liitteet:

    1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma-Suolasalmenharju
    2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, palaute ja vastineet
    3. Maisemaselvitys ja näkymäanalyysikartat
    4. Arkeologinen inventointi
    5. Melu- ja välkeselvitys
    6. Natura-arviointi ja Natura tarveharkinta

    3. Suolasalmen päivitetty OAS 3.4.2024

    1. Kuulutus
    2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

     Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

     1. Vireilletulo ja OAS 17.4.2019

     2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

     Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 4.2.2021
     Liite 2, Hulevesiselvitys
     Liite 3, Luontoselvitys
     Liite 4, Maisemaselvitys
     Liite 5, Kaupallinen selvitys
     Liite 6, Liikenneselvitys
     Liite 7, Arkeologinen inventointi
     Liite 8, Keskustan inventointi
     Liite 9, Inventointiraportti
     Liite 10, Arvoluokitustaulukko
     Liite 11, Alimmat rakentamiskorkeudet
     Liite 12. Rantamitoitus
     Liite 13, Muistio viranomaistyöneuvottelu 5.2.2019
     Liite 14, Muistio viranomaisneuvottelu 14.2.2019
     Liite 15, Asukaskyselyn raportti 14.1.2021

     Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos

     Höykkylän osayleiskaava

     • Kuulutus
     • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     • Kaavaluonnos
     • Kaavaselostus
     • Liitteet

     ASEMAKAAVAT

     Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen

     1. Kaavaluonnosvaihe, nähtävillä 19.2.-20.3.2020

     1. Kuulutus
     2. Asemakaavaluonnos
     3.Asemakaavaselostus
     Liite 1. Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
     Liite 2. Hulevesiselvitys
     Liite 3. Liikenneselvitys
     Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio

     2. Kaavaehdotusvaihe, nähtävillä 7.6.-7.7.2023

     1. Kuulutus
     2. Asemakaavaehdotus
     3. Asemakaavaselostus

     Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 49 ja lähialueilla, Pöllömännikkö

     1. Kaavaluonnosvaihe, nähtävillä 23.6.-30.7.2021

     2. Kaavaehdotusvaihe, nähtävillä 20.1.-21.2.2022

     Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Alajärventien ja Soinintien alueet

     1. Luonnosvaihe,nähtävillä 23.6.-30.7.2021

     2. Ehdotusvaihe, nähtävillä 21.10.-22.11.2021

     Kortteleiden 1 ja 6 asemakaavamuutos, Koulukeskus

     1. Luonnos- ja valmisteluvaihe, nähtävillä 17.8.-16.9.2022

     Kirkonseudun ja Pynttärin alueiden asemakaavan siirtäminen uudelle pohjakartalle

     • Kuulutus
     • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     • Kaavaluonnos
     • Kaavaselostus
     • Liitteet

     Asemakaavamuutos RA-alueella

     • Kuulutus
     • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     • Kaavaluonnos
     • Kaavaselostus
     • Liitteet

     Teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä VL-alueella

     • Kuulutus
     • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
     • Kaavaluonnos
     • Kaavaselostus
     • Liitteet

     RANTA-ASEMAKAAVAT

     Ähtärinjärvi Vasikkasaari ranta-asemakaava

     1. Vireilletulo, OAS sekä luonnos- ja valmisteluvaihe 24.4.-23.5.2022

     2. Ehdotusvaihe, 17.8.-16.9.2022

     Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava

     1. Vireilletulo ja OAS

     2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

     3. Kaavaehdotusvaihe 23.6.-23.7.2021

     Kuulutus
     Kaavaluonnoskartta
     Kaavaselostus
     Liite 1, Muistiot
     Liite 2, OAS
     Liite 3, Viranomaispäätökset ja kuulutukset
     Liite 4, Lausunnot

     Kaartusjärven ranta-asemakaava