Vireillä olevat kaavat

YLEISKAAVAT

Suolasalmenharju osayleiskaava

  1. Vireilletulo ja OAS 29.3.2023

  Alajärven keskustan ja lähiympäristön osayleiskaava 2035

  1. Vireilletulo ja OAS 17.4.2019

  2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

  Liite 1, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tark. 4.2.2021
  Liite 2, Hulevesiselvitys
  Liite 3, Luontoselvitys
  Liite 4, Maisemaselvitys
  Liite 5, Kaupallinen selvitys
  Liite 6, Liikenneselvitys
  Liite 7, Arkeologinen inventointi
  Liite 8, Keskustan inventointi
  Liite 9, Inventointiraportti
  Liite 10, Arvoluokitustaulukko
  Liite 11, Alimmat rakentamiskorkeudet
  Liite 12. Rantamitoitus
  Liite 13, Muistio viranomaistyöneuvottelu 5.2.2019
  Liite 14, Muistio viranomaisneuvottelu 14.2.2019
  Liite 15, Asukaskyselyn raportti 14.1.2021

  Mustaniemen-Suninniemen alueen osayleiskaava ja Lehtimäen rantayleiskaavan muutos

  Höykkylän osayleiskaava

  • Kuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaselostus
  • Liitteet

  ASEMAKAAVAT

  Luoma-ahon teollisuusalueen asemakaavan muuttaminen ja laajentaminen, nähtävillä 19.2.-20.3.2020

  1. Kuulutus
  2. Asemakaavaluonnos
  3.Asemakaavaselostus
  Liite 1. Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
  Liite 2. Hulevesiselvitys
  Liite 3. Liikenneselvitys
  Liite 4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  Liite 5. Viranomaisneuvottelun muistio

  Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteleissa 49 ja lähialueilla, Pöllömännikkö

  1. Kaavaluonnosvaihe, nähtävillä 23.6.-30.7.2021

  2. Kaavaehdotusvaihe, nähtävillä 20.1.-21.2.2022

  Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus, Alajärventien ja Soinintien alueet

  1. Luonnosvaihe,nähtävillä 23.6.-30.7.2021

  2. Ehdotusvaihe, nähtävillä 21.10.-22.11.2021

  Kortteleiden 1 ja 6 asemakaavamuutos, Koulukeskus

  1. Luonnos- ja valmisteluvaihe, nähtävillä 17.8.-16.9.2022

  Kirkonseudun ja Pynttärin alueiden asemakaavan siirtäminen uudelle pohjakartalle

  • Kuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaselostus
  • Liitteet

  Asemakaavamuutos RA-alueella

  • Kuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaselostus
  • Liitteet

  Teollisuusalueen asemakaavan muutos kortteleissa 613 ja 614 sekä VL-alueella

  • Kuulutus
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Kaavaluonnos
  • Kaavaselostus
  • Liitteet

  RANTA-ASEMAKAAVAT

  Ähtärinjärvi Vasikkasaari ranta-asemakaava

  1. Vireilletulo, OAS sekä luonnos- ja valmisteluvaihe 24.4.-23.5.2022

  2. Ehdotusvaihe, 17.8.-16.9.2022

  Iso-Räyrinki Kirsinranta ranta-asemakaava

  1. Vireilletulo ja OAS

  2. Kaavaluonnosvaihe 3.3.-6.4.2021

  3. Kaavaehdotusvaihe 23.6.-23.7.2021

  Kuulutus
  Kaavaluonnoskartta
  Kaavaselostus
  Liite 1, Muistiot
  Liite 2, OAS
  Liite 3, Viranomaispäätökset ja kuulutukset
  Liite 4, Lausunnot

  Kaartusjärven ranta-asemakaava