Talous ja strategia

Alajärven kaupungin johtaminen perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan ja talousarvioon toimintasuunnitelmineen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kuntalain mukaisesti hallintosäännön, jossa määritellään toimivaltuudet toimielinten ja viranhaltijoiden kesken. 

Kuntalain (2015) § 37 mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon: 

  1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 
  1. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen 
  1. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palveluvelvoitteet 
  1. omistajapolitiikka 
  1. henkilöstöpolitiikka 
  1. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 
  1. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 

Kuntalain (2015) § 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio on laadittava siten, että se toteuttaa kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenpidossa on noudatettava talousarviota.  

Hallintosääntö toimii kunnan ohjausvälineenä. Hallintosääntö sisältää määräykset 

  • hallinnon ja toiminnan järjestämisestä 
  • päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja 
  • valtuuston toiminnasta 

Yhteystiedot

Kaupunginjohtaja
Vesa Koivunen
044 297 0213
vesa.koivunen(at)alajarvi.fi

Vs. hallintopäällikkö
Nina Pärssinen
040 356 5478
nina.parssinen(at)alajarvi.fi

Vs. talousjohtaja
Sanna Matintupa
040 759 2245
sanna.matintupa(at)alajarvi.fi

Elinvoimajohtaja
Jaakko Aninko
jaakko.aninko@alajarvi.fi
040 352 8807

Henkilöstöpäällikkö
Tanja Katajamäki
tanja.katajamaki@alajarvi.fi
044 297 0260

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi