Aloitteet

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon saatetaan vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. 

Kuntalaisaloite 

Aloitteita voi tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa www.kuntalaisaloite.fi 

Yhteystiedot

Hallintojohtaja
Nina Pärssinen
040 757 0080
nina.parssinen(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Ajankohtaista