Käsityökoulu

Lukuvuonna 2024-2025 käsityökoulussa ei anneta opetusta.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa on mahdollista opiskella myös käsityökoulussa, jonka opetus perustuu hyväksyttyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Käsityökoulun tavoitteena on innostaa lasta ja nuorta monipuolisten materiaalien, tekniikkojen ja työvälineiden käyttöön.

Opetus jakaantuu valmentaviin opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Lukuvuosi käsittää syys- ja kevätlukukauden. Laskennallisen oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Valmentavat opinnot on tarkoitettu vähintään 6 vuotta täyttäneille. Opintojen kesto on 1-3 vuotta riippuen oppilaan lähtötasosta. Viimeinen vuosi valmentaa oppilasta perusopintoihin. Opetusta annetaan kaikkiaan 60 h/lukuvuosi.

Perusopintojen alaikäraja on 9 vuotta. Perusopinnot kestävät 3-4 lukuvuotta. Opetusta annetaan kaikkiaan 60 h/lukuvuosi.

Syventävät opinnot on tarkoitettu 13 vuotta täyttäneille. Syventävät opinnot voidaan aloittaa, kun aikaisempia opintoja on vähintään 4 vuotta eli takana on 1 vuosi perusopintoihin valmentavia opintoja sekä vähintään 3 vuotta perusopintoja. Syventävien opintojen kesto on 3 vuotta, joista todistuksen saamiseksi on käytävä vähintään 2 vuotta.

Käsityökoulun opetuksesta tarkempia tietoja löytyy kansalaisopiston opinto-ohjelmasta kohdasta muotoilu ja käden taidot.

Yleistä tietoa taiteen perusopetuksesta

Taiteen perusopetus perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta, joka tuli voimaan vuoden 1992 alusta. Lakia on uusittu vuoden 1999 alussa. Taiteen perusopetus sijoittuu yleissivistävän koulutuksen taideopetuksen ja taiteen ammatillisen koulutuksen välimaastoon. Yleissivistävä taideopetus ja taiteen perusopetus yhdessä ja erikseen luovat pohjaa niille nuorille, jotka haluavat myöhemmin hakeutua kyseisen alan ammatilliseen jatkokoulutukseen.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista vuosittain etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetus suunnitellaan siten, että se ottaa huomioon lapsen kehitystason sekä antaa kyseisen taiteenalan tietoja, taitoja sekä valmiuksia ilmaista itseään.

Taiteen perusopetusta voi järjestää kunta. Lisäksi opetusministeriö voi myöntää kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille luvan järjestää taiteen perusopetusta. Kunta voi myös hankkia laissa tarkoitetut palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä.

Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa.

Yhteystiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KANSALAISOPISTO
Sairaalatie 3
62900 ALAJÄRVI
044 2970 310, 044 2970 311
kansalaisopisto@alajarvi.fi