Kirjaamo ja arkisto

Kaupungin kirjaamo

Alajärven kaupungin virallinen sähköinen asiointiosoite on kirjaamo(at)alajarvi.fi

Kirjaamo vastaanottaa Alajärven kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet. Käsittelyyn tarkoitetut paperiset asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai sähköiset julkiset asiakirjat osoitteella kirjaamo(at)alajarvi.fi, mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Arkistopalvelut

Kaupungin arkisto tarjoaa tietopalveluja julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Arkiston tietopalveluun kuuluvat tiedonhaut, selvitykset ja tutkimukset virkakäyttöön, asiakirjalainat, todistukset ja jäljennökset. Alajärven kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta, joiden lunastuksen perimisestä ei ole toisin säädetty tai määrätty peritään korvaus kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Asiakirjoista perittävät lunastukset ja lähetysmaksut sekä kopiomaksut

Kaupunginvaltuusto on 5.12.2022 (§ 201) vahvistanut Asiakirjoista ja tiedon antamisesta perittävät maksut. Päivitetty taksa on tullut voimaan 1.1.2023.

Yhteystiedot

Kirjaamo
kirjaamo(at)alajarvi.fi
040 661 9533

Arkistosihteeri
Silja Kemppainen
040 750 5699
silja.kemppainen(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi