Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksella kaupunki pyrkii ennakoimaan ja mahdollistamaan tulevaisuuden alajärveläisten tarpeita niin virkistyksen, liikenteen, asumisen, työpaikkojen, yritysten kuin vapaa-ajan liikkumisen suhteen.

Kaavoitus eli maankäytön suunnittelujärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin seuraavan kuvaajan mukaisesti ylemmältä valtakunnalliselta ohjaavuus tasolta aina paikalliselle asemakaavoitus
tasolle:

Suolasalmenharjun Tuulivoimapuiston osayleiskaava, Pohjan Voima Oy

Kaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 13.12.2023. klo 17-19 Alajärven kaupungintalon valtuustosalissa Alvar Aallon tie 1, Alajärvi. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös etänä, johon osallistuminen tapahtuu seuraavan ”Suolasalmenharjun tuulivoiman yleisötilaisuus” -linkin kautta.

Lisätietoa maankäytön suunnittelujärjestelmään:

Kaupunki julkaisee vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa esitellään kaavoituksen ajankohtaiset ja tulevat asiat. Vireillä olevista kaavoista löytyvät käynnissä olevat kaavat ja niiden tarkemmat tiedot. Alajärven kaupungin karttapalvelusta löytyvät hyväksytyt asema- ja yleiskaavat. Poikkeamista tarvitaan joskus, kun joudutaan poikkeamista kaavasta tms. Suunnittelutarveratkaisu voi olla ratkaisu silloin, kun suunnittelu vaatii tavanomaista laajempaa menettelyä. Alla löytyvät linkit näille sivuille.