Avustukset ja rahastot

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunnan avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.  

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus.  

Vuoden 2023 avustusten hakeminen 

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustusten jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Yleishallinnon varoista voidaan myöntää muita harkinnanvaraisia yleis- ja kohdeavustuksia.

Sähköisesti täytettävä hakemuslomake

Lomake on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi tai paperisena osoitteeseen: Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi. Vuoden 2023 avustusten hakuaika on päättynyt pe 10.3.2023 klo 15.00.

tulostettava hakulomake

Alajärven kaupungin avustusohje

Elämänlaaturahasto

Elämänlaaturahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Rahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen hakuaika päättyy 30.5. ja toinen hakuaika päättyy 30.11.
Hakemukseen tulee kirjata, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja liittää mukaan euromääräinen kustannusarvio.

Rahasto kuuluu elinvoimalautakunnan toimialaan.

Avustushakemukset lähetetään osoitteella:
Alajärven kaupunki / Elämänlaaturahasto
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Yhteystiedot

Yleishallinnon avustukset:
Hallintopäällikkö
Henna Matintupa
040 522 2656
henna.matintupa@alajarvi.fi

Liikunta- ja nuorisoavustukset
Titta Väänänen
044 2970 311
titta.vaananen@alajarvi.fi

Kulttuuriavustukset:
museosihteeri
Päivi Haapaniemi
040 7758 077
paivi.haapaniemi@alajarvi.fi