Avustukset ja rahastot

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunnan avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.  

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus.  

Vuoden 2023 avustusten hakeminen 

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustusten jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.
(Vuoden 2023 haku on päättynyt.)

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Elinvoimalautakunnan kulttuuriavustusten lisähaku vuodelle 2023 (keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku) on avoinna 12.9. – 12.10.2023. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon 12.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Yleishallinnon varoista voidaan myöntää muita harkinnanvaraisia yleis- ja kohdeavustuksia. (Vuoden 2023 haku on päättynyt.)

Avustuksia toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisesti täytettävällä lomakkeella, mutta hakea voi myös paperilomakkeella.

Sähköisesti täytettävä hakemuslomake

Lomake on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi tai paperisena osoitteeseen Alajärven kaupunki, Kirjaamo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Tulostettava hakulomake

Alajärven kaupungin avustusohje

Elämänlaaturahasto

Elämänlaaturahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Rahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen hakuaika päättyy 30.5. ja toinen hakuaika päättyy 30.11.
Hakemukseen tulee kirjata, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja liittää mukaan euromääräinen kustannusarvio.

Rahasto kuuluu elinvoimalautakunnan toimialaan.

Avustushakemukset lähetetään osoitteella:
Alajärven kaupunki / Elämänlaaturahasto
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Yhteystiedot

Yleishallinnon avustukset:
Vs. hallintopäällikkö
Sanna Matintupa
040 759 2245
sanna.matintupa@alajarvi.fi

Liikunta- ja nuorisoavustukset
Titta Väänänen
044 2970 311
titta.vaananen@alajarvi.fi

Kulttuuriavustukset:
museosihteeri
Päivi Haapaniemi
040 7758 077
paivi.haapaniemi@alajarvi.fi