Avustukset

Alajärven kaupunki varaa vuosittain määrärahan paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät perusturva-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaavat lautakunnat (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta) sekä kaupungin yleishallinto (kaupunginhallitus). Avustukset jaetaan kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta.   

Perusturva myöntää ainoastaan yleisavustuksia. Perusturvan avustuksilla tuetaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Sivistystoimen avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.  

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus. Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla. 

Vuoden 2021 avustusten hakeminen 

Vuoden 2021 avustukset ovat olleet haettavana helmikuun loppuun mennessä. Avustuksien myöntämisestä päättävät toimielimet ovat tehneet avustuspäätökset kevään 2021 aikana.

Sivistystoimen kulttuuriavustusten lisähaku vuodelle 2021 haettavana

Keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku on sivistyslautakunnan päätöksen 19.2.2020 § 10 hyväksymän avustussäännön mukaan 30.9.2021 mennessä.

Avustusta voivat hakea paikalliset, kulttuuritoimintaa tuottavat järjestöt ja yhdistykset.

Avustuksia toivotaan haettavan ensisijaisesti alla olevalla sähköisellä lomakkeella tai lomakkeen voi myös tulostaa ja toimittaa hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon 30.9.2021 klo 15.00 mennessä.

Yhteystiedot

Yleishallinnon avustukset:
Hallintosihteeri
Henna Matintupa
040 522 2656
henna.matintupa@alajarvi.fi

Järvi-Pohjanmaan perusturvan avustukset:
Toimistosihteeri
Maija Hakala
06 2412 7772
maija.hakala@jarvi-pohjanmaa.fi

Kulttuuriavustukset:
museosihteeri
Päivi Haapaniemi
040 7758 077
paivi.haapaniemi@alajarvi.fi