Avustukset ja rahastot

Yleis- ja kohdeavustukset

Alajärven kaupunki avustaa yhdistyksiä ja muita toimijoita yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksiin käytettävissä olevat määrärahat vahvistetaan vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Määrärahojen jakamisesta päättävät elinvoimalautakunta ja kaupunginhallitus.

Elinvoimalautakunnan avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.  

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus.  

Vuoden 2024 avustusten hakeminen 

Avustusta voivat hakea yhdistykset, järjestöt, yhteisöt ja yksittäiset toimijat, joiden kotipaikka ja toiminta ovat Alajärvellä tai joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Alajärvelle. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän toimialan toimintaa sekä kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Yksityishenkilöt ja rekisteröimättömät toimintaryhmät voivat hakea ainoastaan kulttuurihankkeiden toteuttamiseen liittyviä, kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta (elinvoimalautakunta/kaupunginhallitus).

Liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina. Avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille.

Yleishallinnon varoista voidaan myöntää muita harkinnanvaraisia yleis- ja kohdeavustuksia.

Avustuksia toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisesti täytettävällä lomakkeella, mutta hakea voi myös paperilomakkeella.

Yleis- ja kohdeavustusten hakuaika on päättynyt 29.2.2024 klo 15.00.

Kulttuuriavustusten lisähaku järjestetään erikseen syksyllä 2024 (keväällä jakamatta jääneiden kohdeavustusten toinen haku).

Sähköisesti täytettävä hakemuslomake

Lomake on mahdollista toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@alajarvi.fi tai paperisena osoitteeseen Alajärven kaupunki, Kirjaamo, Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi.

Tulostettava hakulomake

Alajärven kaupungin avustusohje

Elämänlaaturahasto

Elämänlaaturahaston tarkoituksena on parantaa alajärveläisten kehitysvammaisten elämänlaatua tukemalla opintoja, vapaa-ajan harrastuksia sekä virkistys- ja viriketoimintaa. Rahastosta myönnetään avustuksia julkisen haun kautta kaksi kertaa vuodessa: ensimmäinen hakuaika päättyy 30.5. ja toinen hakuaika päättyy 30.11.
Hakemukseen tulee kirjata, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan ja liittää mukaan euromääräinen kustannusarvio.

Rahasto kuuluu elinvoimalautakunnan toimialaan.

Avustushakemukset lähetetään osoitteella:
Alajärven kaupunki / Elämänlaaturahasto
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Pentti Moision kulttuuriperinnerahasto

Alajärven kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 31.5.2021 § 35 perustanut Pentti Moision kuolinpesästä valtioneuvoston päätöksellä saaduista varoista Pentti Moision kulttuuriperinnerahaston ja hyväksynyt sille säännöt.

Sääntöjen mukaan rahastosta voidaan myöntää avustusta seuraaviin kohteisiin:

  1. Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen
  2. Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen
  3. Perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Kulttuuriperinnerahaston säännöt

Kaupunginhallitus julistaa vuosittain haun rahastosta.

Vuoden 2024 avustusten hakeminen

Vuonna 2024 avustuksia on voinut hakea sääntöjen mukaisiin kohteisiin ja hankkeisiin kaupunginhallitukselle osoitetuilla vapaamuotoisilla hakemuksilla 12.2. – 11.3.2024. Hakuaika vuodelta 2024 on päättynyt.

.

Yhteystiedot

Yleishallinnon avustukset:
Vs. hallintopäällikkö
Sanna Matintupa
040 759 2245
sanna.matintupa@alajarvi.fi

Liikunta- ja nuorisoavustukset
Janika Mäkelä
044 297 0311
janika.makela@alajarvi.fi

Kulttuuriavustukset:
museosihteeri
Marjut Mässbacka
040 775 8077
marjut.massbacka@alajarvi.fi