Avustukset

Alajärven kaupunki varaa vuosittain määrärahan paikallisten yhteisöjen ja järjestöjen tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättävät perusturva-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tuottamisesta vastaavat lautakunnat (Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta ja Alajärven sivistyslautakunta) sekä kaupungin yleishallinto (kaupunginhallitus). Avustukset jaetaan kohde- tai yleisavustuksina. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta.   

Perusturva myöntää ainoastaan yleisavustuksia. Perusturvan avustuksilla tuetaan terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. 

Sivistystoimen avustuksia myönnetään paikallisille, pääsääntöisesti kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja virkistystoimintaa tuottaville järjestöille tai yhdistyksille. Kulttuuriavustuksia jaetaan ainoastaan kohdeavustuksina, liikunta- ja nuoriso avustusmäärärahoista jaetaan yleis- ja kohdeavustuksia.  

Yleishallinnon avustusten määrärahan suuruudesta päättää kaupunginvaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä vuosittain. Avustukset jakaa kaupunginhallitus. Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla. 

Vuoden 2022 avustusten hakeminen 

Sivistystoimen kulttuuriavustusten lisähaku vuodelle 2022

Kulttuuriavustusten lisähaussa kohdeavustusta voivat hakea paikalliset, kulttuuritoimintaa tuottavat järjestöt ja yhdistykset. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Alajärven kaupungin kirjaamoon 30.9.2022 klo 15.00 mennessä.

Avustuksia toivotaan haettavan ensisijaisesti sähköisesti täytettävällä lomakkeella, mutta hakea voi myös paperilomakkeella.

Yhteystiedot

Yleishallinnon avustukset:
Hallintosihteeri
Henna Matintupa
040 522 2656
henna.matintupa@alajarvi.fi

Järvi-Pohjanmaan perusturvan avustukset:
Toimistosihteeri
Maija Hakala
06 2412 7772
maija.hakala@jarvi-pohjanmaa.fi

Kulttuuriavustukset:
museosihteeri
Päivi Haapaniemi
040 7758 077
paivi.haapaniemi@alajarvi.fi