Viestintä

Alajärven kaupungin viestintä ja markkinointi tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupungin pääasiallisena viestintäkanavana toimivat kaupungin verkkosivut, jota muut kanavat, kuten yhteisöpalvelut, täydentävät. Sivuilta löytyy luotettavaa ja ajantasaista tietoa Alajärven kaupungin toiminnasta ja palveluista.                                                                    

             

Saavutettavuusseloste

Tämä seloste on laadittu 21.8.2023. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse yhdessä sivuston teknisen toteuttajan kanssa.

Alajärven kaupungin verkkosivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan digitaaliset palvelut, kuten verkkosivut, sekä niiden sisällöt tulee olla sellaisia, että niitä pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään mitä niissä sanotaan. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa. 

Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu WCAG 2.1 –kriteeristön vaatimukset, ja työtä saavutettavuuden eteen ja havaittujen epäkohtien korjaamiseksi tehdään jatkuvasti. Verkkosivujen käytettävyyttä, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kehitetään kaikenlaisille käyttäjille erilaisista toimintarajoitteista huolimatta tasavertaisuuden varmistamiseksi. 

Alajärven kaupungin verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1-tason AA vaatimukset osittain. Vaatimuksen noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Ei-saavutettava sisältö: 

·         Joidenkin kuvien tekstivastineet ovat puutteellisia 

·         Sivustolla on upotettua sisältöä, jota ei ole nimetty ruudunlukijaa käyttävälle ymmärrettävästi 

·         Sivustolla on liitetiedostoja (pdf, docx jne), joiden sisältö ei kaikilta osin ole saavutettavaa 

·         Sivustolla on tekstielementtejä, joiden kontrasti ei välttämättä ole riittävä

·         Sivustolla on rullattavia elementtejä, joiden kaikkiin kontrolleihin ei pääse nuolinäppäimillä

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia Alajärven kaupungin verkkosivujen ja niiden saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)alajarvi.fi. 

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö 

Voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön, mikäli emme ole tehneet verkkosivustollemme saavutettavuuden edellyttämiä muutoksia. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), jonka verkkosivuilta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi 

saavutettavuus(at)avi.fi 

puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

                                                         

Yhteystiedot

Vs talousjohtaja
Sanna Matintupa
040 759 2245
sanna.matintupa@alajarvi.fi

Kaupunginjohtaja
Vesa Koivunen
044 297 0213
vesa.koivunen@alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi