Viestintä

Alajärven kaupungin viestintä ja markkinointi tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupungin pääasiallisena viestintäkanavana toimivat kaupungin verkkosivut, jota muut kanavat, kuten yhteisöpalvelut, täydentävät. Sivuilta löytyy luotettavaa ja ajantasaista tietoa Alajärven kaupungin toiminnasta ja palveluista.                                                                    

             

Saavutettavuusseloste

Alajärven kaupungin verkkosivuja koskee EU:n saavutettavuusdirektiivi, jonka mukaan digitaaliset palvelut, kuten verkkosivut, sekä niiden sisällöt tulee olla sellaisia, että niitä pystyy kuka tahansa käyttämään ja ymmärtämään mitä niissä sanotaan. Saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa.

Verkkosivujen kehittämisessä on huomioitu WCAG 2.0 –kriteeristön vaatimukset, ja työtä saavutettavuuden eteen ja havaittujen epäkohtien korjaamiseksi tehdään jatkuvasti. Verkkosivujen käytettävyyttä, selkeyttä ja ymmärrettävyyttä kehitetään kaikenlaisille käyttäjille erilaisista toimintarajoitteista huolimatta tasavertaisuuden varmistamiseksi.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ehdotuksia Alajärven kaupungin verkkosivujen ja niiden saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)alajarvi.fi.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Voit tehdä verkkosivustostamme saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön, mikäli emme ole tehneet verkkosivustollemme saavutettavuuden edellyttämiä muutoksia. Saavutettavuuden valvontaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), jonka verkkosivuilta löydät ohjeet ja osoitteet jatkotoimenpiteisiin.

                                                         

Yhteystiedot

Hallintopäällikkö
Henna Matintupa
040 522 2656
henna.matintupa@alajarvi.fi

Kaupunginjohtaja
Vesa Koivunen
044 297 0213
vesa.koivunen@alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi