Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016). Varhaiskasvatusmaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja tulojen perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa asuvat huoltajat (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Varhaiskasvatusmaksua määriteltäessä otetaan perheen tuloina huomioon lapsen sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvien huoltajien (avio- tai avopuolisot, rekisteröidyssä parisuhteessa elävät) yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, maksua määriteltäessä otetaan huomioon puolen vuoden keskimääräiset ansiot.

Todistukset tuloista tulee toimittaa sen kuukauden loppuun mennessä, kun varhaiskasvatus on alkanut. Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan varhaiskasvatusmaksuun vaikuttavista muutoksista. Muutokset otetaan huomioon sen kuukauden alusta, jolloin niistä on ilmoitettu päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatustoimistoon. Varhaiskasvatusmaksut voidaan myös periä takautuvasti, mikäli huoltajien tulot ovat nousseet eikä siitä ole ilmoitettu. Tulotiedot toimitetaan os. Alajärven kaupunki/varhaiskasvatus, Sairaalatie 3, 62900 Alajärvi tai varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Katso lisätietoja linkkien takaa:

Mitä varhaiskasvatus maksaa 1.10.2023?

Mitä varhaiskasvatus maksaa Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi.

Lisätietoja varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Yhteystiedot

varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

 

Päiväkotien johtajien yhteystiedot löytyvät kohdasta: päiväkotihoito.
Perhepäivähoidosta vastaavan yhteystiedot löytyvät kohdasta: perhepäivähoito.