Esityslistat ja pöytäkirjat

Klikkaa alla olevia linkkejä päästäksesi lukemaan esityslistoja tai pöytäkirjoja.

Toimielinten esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset

Henkilöiden tietosuojan turvaamiseksi pöytäkirjat eivät ole internetpalvelussa välttämättä täydellisiä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat poistetaan verkosta viimeistään vuoden kuluttua niiden julkistamisesta. Tältä pohjalta pöytäkirjoja ei ole vuotta pidemmältä ajalta nähtävissä verkossa. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi lukea Alajärven kaupunginvirastolla.

Pöytäkirjojen lopussa ovat  oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset.

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

Yhteystiedot

Kirjaamo
kirjaamo(at)alajarvi.fi

Arkistosihteeri
Silja Kemppainen
040 750 5699
silja.kemppainen(at)alajarvi.fi

Käynti- ja postiosoite
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi