Aamu- ja iltapäivätoiminta

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Koulujen esioppilaat voivat osallistua aamu- ja iltapäiväkerhoon, jota järjestetään koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteydessä. 

Alajärven sivistyslautakunnan 14.12.2022 tekemän päätöksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään niillä oppilasalueilla, joissa ryhmään tulee vähintään kuusi 1.–2.luokkalaista tai erityisen tuen piirissä olevaa oppilasta. Ryhmän kokoon lasketaan mukaan myös esiopetusikäiset oppilaat (aamu- ja iltapäiväkerholaiset), mutta toiminnan käynnistämiseksi ryhmässä tulee olla myös muita kuin esioppilaita. Silloin kun mukana on esioppilaita, toiminta voidaan käynnistää jo, kun ryhmässä on viisi oppilasta. 

Aamu- ja iltapäivätoimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi tai –vuodeksi kerrallaan. Hakemuksen perusteella tehdään hallintopäätös lapsen ottamisesta mukaantoimintaan. Laskutus perustuu tähän päätökseen. Mahdollisista maksuhuojennuksista/ asiakasmaksujen poistamisesta antaa lisätietoja varhaiskasvatuspäällikkö. 

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki

Sivistyspalvelut

Sairaalatie 3

62900 Alajärvi

puh. 040 670 0701