Varhaiskasvatus

Kesällä 20.6.-31.7.2022 välisenä aikana varhaiskasvatustoimiston päivystävä puhelinnumero on 044 2970248. Sähköpostilla tavoittaa osoitteesta varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Varhaiskasvatus on yksi keskeisistä lapsiperheiden käyttämistä palveluista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja siihen osallistuukin suurin osa lapsista ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oppimispolkua. Sen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen työelämään tai opiskeluun.

Alajärven kaupungissa ja Vimpelin kunnassa on yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Se pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan hoitopaikassa lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Alueella toimii viisi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti ja 12 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinässä. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 7.00-17.00. Varhaiskasvatusta järjestetään kuitenkin huoltajien vuorotyöstä johtuen tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuoropäivähoito on keskitetty ja perustuu huoltajien työvuoroihin. Lisätietoa vuorohoidon käytänteistä löytyy täältä.

Alajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä henkilökunnan työajan ja lasten hoitoaikojen mobiiliseurantajärjestelmä Päikky. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitopäivät ja poissaolot sähköisesti Päikyn kautta. Lisätietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen käytännöistä löytyy Varhaiskasvatuksen ABC-oppaasta.

Yhteystiedot
1.8.2022 alkaen

Alajärven kaupunki
Sivistyspalvelut
Sairaalatie 3
62900 Alajärvi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Hanna Luoma-aho
puh. 0400-178 604
hanna.luoma-aho@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Seija Aho
puh. 040-126 4011
seija.aho@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Kirsi Saari
puh. 044-297 0248
kirsi.saari@alajarvi.fi
(virkavapaalla 31.7.22 saakka)

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Päivi Hautakangas
puh. 040-134 2980
paivi.hautakangas@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Mikko Autio
puh. 040-5262772
mikko.autio@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Johanna Kotilainen
puh. 040-610 4453
johanna.kotilainen@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ulla-Maija Kellokoski
puh. 040-486 2811
ulla-maija.kellokoski@alajarvi.fi