Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on yksi keskeisistä lapsiperheiden käyttämistä palveluista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja siihen osallistuukin suurin osa lapsista ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oppimispolkua. Sen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen työelämään tai opiskeluun.

Alajärven kaupungissa ja Vimpelin kunnassa on yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Se pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan hoitopaikassa lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Alueella toimii viisi päiväkotia, yksi ryhmäperhepäiväkoti ja 15 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinässä. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 7.00-17.00. Varhaiskasvatusta järjestetään kuitenkin huoltajien vuorotyöstä johtuen tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuoropäivähoito on keskitetty ja perustuu huoltajien työvuoroihin.

Alajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä henkilökunnan työajan ja lasten hoitoaikojen mobiiliseurantajärjestelmä Päikky. Huoltajat ilmoittavat lastensa hoitopäivät ja poissaolot sähköisesti Päikyn kautta. Lisätietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen käytännöistä löytyy Varhaiskasvatuksen ABC- oppaasta.