Varhaiskasvatus

Kesäaikana 17.6-11.8.2024 varhaiskasvatustoimisto palvelee arkipäivisin numerosta: 040 1342980 tai sähköpostitse: varhaiskasvatus.palveluohjaus@alajarvi.fi

Varhaiskasvatus on yksi keskeisistä lapsiperheiden käyttämistä palveluista. Kaikilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen, ja siihen osallistuukin suurin osa lapsista ennen koulun aloittamista. Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen oppimispolkua. Sen tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen työelämään tai opiskeluun.

Alajärven kaupungissa, Vimpelin ja Lappajärven kunnassa on yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma. Se pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan hoitopaikassa lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma kolmen kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta.

Alueella toimii kuusi päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäiväkotia ja 8 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta järjestetään perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinässä Alajärvellä. Varhaiskasvatuksen erityisopetuksesta vastaa kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 7.00-17.00. Varhaiskasvatusta järjestetään kuitenkin huoltajien vuorotyöstä johtuen tarvittaessa ympäri vuorokauden. Vuoropäivähoito on keskitetty ja perustuu huoltajien työvuoroihin. Lisätietoa vuorohoidon käytänteistä löytyy täältä.

Alajärven varhaiskasvatuksessa on käytössä henkilökunnan työajan ja lasten hoitoaikojen mobiiliseurantajärjestelmä Daisy.

eDaisy:

 • Varhaiskasvatushakemus
 • Muutosilmoitus
  • Osoitteen muutos
  • Hoidontarpeen tuntirajavalinnan muutos
  • Toive varhaiskasvatuspaikan vaihdosta
  • Muu muutos (esim. perhekoko, nimi, työ- tai opiskelupaikka)
 • Tuloselvitys
 • Irtisanomisilmoitus

  Linkki eDaisyyn

DaisyFamily:

 • Hoitoaikavaraukset
  • Hoitoaikavaraukset tulee ilmoittaa seuraavan viikon osalta edellisen viikon maanantaina
   klo 23:59 mennessä
 • Lapsen perustietojen, yhteystietojen ja toteumien tarkastelu
 • Lupakyselyiden muuttaminen
 • Käyttö joko selainversiolla tai lataamalla mobiilisovellus puhelimen sovelluskaupasta

  Linkki DaisyFamily selainversioon

Lisätietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen käytännöistä löytyy Varhaiskasvatuksen ABC-oppaasta.

Yhteystiedot

Alajärven kaupunki
Sivistyspalvelut
Sairaalatie 3
62900 Alajärvi

Varhaiskasvatuspäällikkö
Juha Lahdenmäki
puh. 0400-178 604
juha.lahdenmaki@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Seija Aho
puh. 040-126 4011
seija.aho@alajarvi.fi

Vs. varhaiskasvatuksen alue-esimies
Janette Turja
puh. 044-297 0248
janette.turja@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Päivi Hautakangas
puh. 040-134 2980
paivi.hautakangas@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen alue-esimies
Mikko Autio
puh. 040-5262772
mikko.autio@alajarvi.fi

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sarita Böhm
puh. 040-610 4453
sarita.bohm@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Ulla-Maija Kellokoski
puh. 040-486 2811
ulla-maija.kellokoski@alajarvi.fi

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Maarit Vainio
puh. 040-6299369
maarit.vainio@alajarvi.fi