Uimarannat

Tervetuloa pulikoimaan! 

Uimarannat 

Alajärven kaupungin uimarannat sijaitsevat järvien tai lampien rannoilla. Kaupungin alueella on 9 teknisen toimen ylläpitämää uimarantaa. Vuosittain uimakausi ajoittuu ajalle 15.6.-31.8. Tuona aikana tekninen toimi huolehtii omalta osaltaan uimarantojen siisteydestä ja turvallisuudesta. Uimakausina uimarannoilla on  ilmoitustaulut, pelastusrenkaat köysineen, roska-astiat, pukusuojat ja käymälät. Koiria ei saa tuoda uimarannoille.  

Huolto ja ylläpito: 
Useat lait, viranomaisten määräykset sekä ohjeet koskevat uimarantojen kunnossapidon toteuttamista. Uimarantojen hoitoa, ylläpitoa, varustetasoa sekä veden laatua valvotaan näiden avulla. Uintialueen siisteydestä huolehditaan viikoittain ja poistetaan vaaraa aiheuttavat esineet vedestä. Uimarantojen huoltoon ja kunnossapitoon on nimetty vastuuhenkilöt. Uimarannoille on laadittu huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat, joiden mukaan rannan huollosta ja kunnossapidosta huolehditaan säännöllisesti. Tehdyt tarkastukset ja huollot kirjataan ylös huoltovihkoon. Uimarannoilla on käymälät, pukeutumiskopit ja laiturit, joiden kuntoa ja puhtautta seurataan säännöllisesti. Rannoilta löytyy vähintään 1 kpl pelastusrenkaita, jossa on noin 20 metriä narua. 
 

Uimaveden laatu ja valvonta: 
Uimaveden laatua valvotaan tarkastuskierrosten yhteydessä aistinvaraisesti esim. syanobakteerien osalta. Terveydensuojeluviranomaisen kanssa on laadittu uimarannan uimaveden laadun säännöllistä seurantaa ja valvontaa ennen uimakauden alkua ja uimakauden aikana. Uimavesinäytteitä otetaan uimavedestä 3 kertaa uimakaudessa..  

Hoitoluokka E1. 

Terveydensuojeluvalvonnan yhteystiedotHoiskon uimaranta 

Hännisenniemi 36
62940 Alajärvi 

Hoiskon uimaranta

Iiruun uimaranta 

Kuuronkalliontie 99
62900 Alajärvi 

Iiruun uimaranta.

Kaartusen uimaranta 

Herrainniemi 58
62900 Alajärvi

Kaartusen uimaranta.

Kangaslammen uimaranta, Lehtimäki 

Kangaslammentie 134
63510 Alajärvi 


Keskustan uimaranta 

Alapihantie 7
62900 Alajärvi 


Ojajärven uimaranta

Hyytiäisvuori 51
62830 Alajärvi


Menkijärven uimaranta 

Menkijärventie 1054
62760 Alajärvi 

Menkijärven uimaranta.

Paalijärven uimaranta 

Paalijärventie 290
62940 Alajärvi 

Paalijärven uimaranta.

Pynttärin uimaranta (Hauta-aho) 

Rantatie 73
62900 Alajärvi 

Pynttärin uimaranta.

Valkealammen uimaranta

Valkealammentie 200
63510 Alajärvi 

Valkealammen uimaranta.

Yhteystiedot

TEKNINEN TOIMI
Yleiset alueet
 

Yhteystiedot 

Juuso Pikkukangas
Kuntatekniikan päällikkö
p. 040-6800 324
juuso.pikkukangas(at)alajarvi.fi 

Niina Jussinmäki
Puutarhuri
p. 040-6629211
niina.jussimaki(at)alajarvi.fi 

 

 

Ajankohtaista