Hinnasto

VESILAITOSTAKSAT

Liityntämaksu 0,97 €/laskennallinen m².
Minimiliityntämaksu 460,00 € (alle 80m²).

Liityntämaksu on arvolisäveroton, siirto ja palautuskelpoinen.


Liityntämaksu laskutetaan 2. erässä. Toiselle erälle 10 % korko 1. erän eräpäivästä lukien.
Voi halutessaan maksaa kerralla.

Sulkija + kulmaliitin: 240 € + alv24% = 297,60 €.
Vesimittari: 90,00 € + alv 24 % = 98,40 €.
Putki: Todellisten kustannusten mukaan.

Käyttömaksu: 1,10 € + alv 24 % = 1,36 €/m³.

Perusmaksut:
Omakotitalo: 61,53 € + alv 24 % = 76,30 €/vuosi.

Tai

Omakotitalo: (P-T) 64,52 € + alv 24 % = 80,00 €/vuosi.

Rivi- ja kerrostalo yli 3 huoneistoa

-talokohtainen mittaus 123,06 € + alv 24 % = 152,60 €/vuosi.

-huoneistokohtainen mittaus 30,77 € + alv 24 % = 38,15 €/vuosi.

Maksut verkostoon liityttäessä

Maksut Alajärven kaupungin vesihuoltolaitoksen vesiverkostoon liityttäessä peritään:

Liittymismaksu
Liitostyömaksu
Tonttijohtojen rakentamismaksu

Lisäksi vesihuoltolaitos perii veden käytöstä erilliset perus- ja käyttömaksut, joilla katetaan pääosin vesiverkoston ylläpito- ja tuotantokustannukset.

Voimassa olevat liitostyöhinnat on esitetty vesihuollon palvelumaksuhinnastossa, joka annetaan asiakkaalle liittymissopimuksen tekemisen yhteydessä. Liittymismaksut, perus- ja käyttömaksut on esitetty vesihuollon taksahinnastossa, joka toimitetaan asiakkaalle myös sopimuksen mukana.

Taksan ja hinnaston päättää Kaupunginvaltuusto.

Liittymismaksu

Liittymismaksu on kiinteä kertaluonteinen maksu, joka määräytyy kiinteistön rakennusluvan mukaisen kerrosalan mukaan. Vesijohdon koko ei vaikuta liittymismaksun hintaan vaan  asiakkaat maksavat kiinteistötyypin mukaisen keskimääräisen hinnan.

Kiinteistön lisärakentamisessa laskutetaan lisäliittymismaksua kerrosalan lisäyksen mukaisesti. Liittymismaksulla on tarkoitus kattaa vesihuollon toteutuskustannuksia vesilaitokselta kiinteistön liittymiskohtaan.

Liitostyömaksu

Liitostyömaksu on jaettu kiinteähintaisiin (vesijohdon koko  32-63 mm) ja erillislaskutettaviin (vesijohtokoko >63 mm ja erityisliittyjät).

Tonttivesijohdon koon ollessa 32-63 mm liitostyömaksu on kiinteä kertaluonteinen maksu, joka on sama kaikille liittyjille. Hinta on keskimääräinen hinta, jolloin asiakkaat maksavat saman liitostyömaksun riippumatta siitä, millaiseen runkovesijohtoon liitetään.

Liitostyöt ovat erilaiset ja kestävät eri ajan riippuen runkolinjan koosta ja materiaalista. Keskimääräistä hintaa sovelletaan siksi, että asiakkaat olisivat keskenään tasavertaisessa asemassa.

Liitostöiden hintaan sisältyvät myös yleiset työt, kuten asentajien ja työnjohdon palkat, siihen liittyvät toimisto- ja varastotoimintojen kustannukset, työsuorituksessa käytettävä auto varusteineen, matkat tukikohdasta työmaalle sekä liitoskohtien kartoitus ja sulkuventtiilin merkkikilpien asentaminen. Vesihuolto määrittää liitostyön hinnan siten, että se kattaa kaikki liitostyöstä aiheutuvat kustannukset.

Vesihuoltolaitoksen suorittama tonttivesijohdon liitostyö sisältää tonttivesijohdon liittämisen jakeluvesijohtoon, sulkuventtiilin asentamisen tonttivesijohtoon. Kulmasulkuventtiili sekä vesimittari  ilman asennusta.

Jos liitostyöhön liittyen työmaalla joudutaan käymään ylimääräisiä kertoja, ne laskutetaan erikseen.

Tonttijohtojen rakentamismaksu

Uusia kunnallistekniikan vesihuoltolinjoja rakennettaessa haaroitukset on tehty joissakin kohteissa valmiiksi kiinteistön liittymisen helpottamiseksi. Valmiit liittymät tuodaan tontin rajalle, jolloin asiakas välttää kaivamisen katualueella sekä siitä aiheutuvat työt ja kustannukset, kuten tien rakennekerrosten uudelleen rakentamisen, asfaltoinnin ja istutukset. Vesihuollon rakentamisen yhteydessä yleiselle alueelle rakennettavat tonttijohdon osat voidaan toteuttaa samassa yhteydessä kohtuullisin kustannuksin.

Valmiista tonttiliittymistä peritään erillinen rakentamismaksu niiltä kiinteistön omistajilta, jotka liittyvät valmiiksi rakennettuihin tonttihaaroihin ja ostavat ne samalla osaksi kiinteistön tonttijohtoja. Jos kiinteistölle ei ole rakennettu tontin rajalle tonttihaaraa, jonka kiinteistön omistaja ostaa itselleen, kiinteistön omistajan tulee rakentaa tonttijohtonsa liittymiskohtaan asti.

Jos runkoputken etäisyys on kaukana tonttijohdon liitoskohdasta laitos korvaa 100 metriä putkea sekä kaivuun, liitoskohdan määrittää laitos.

Alajärven kaupunginvirasto
Alvar Aallon tie 1
62900 Alajärvi

Toimistosihteeri
Anne Matokangas
p. 040 622 7706
anne.matokangas@alajarvi.fi