Lautakunnat

Lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty niiden johtosäännöissä. 

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa. 

Lautakuntien jäsenten yhteystiedot.

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 
Varsinaiset jäsenet:
Hirvelä Markus, pj.
Kantokoski Pirjo, vpj.
Joensuu Ville
Murto Anneli
Salmenautio Jouko


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon, toiminnan ja talouden arvioiminen sekä tarkastuksen järjestäminen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Pesu Keijo, pj.
Koivukoski Jaana, vpj.
Joensuu Sanna 30.11.2023 saakka
Nätynki Anne 1.12.2023 alkaen
Latvala Markus 1.9.2023 alkaen
Matintupa Ari 31.8.2023 saakka
Takamäki Karoliina
Tiistola Jorma
Ukonmäki Mervi


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on kaksi edustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma tilaajalautakunta.

Sivistyslautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Hauta-aho Juha, pj.
Honko Heikki, vpj.
Hämäläinen Heli
Kyrönlahti Mika
Latvala Merja
Mariapori Timo
Ojala Aino-Maija 31.8.2023 saakka
Peltokangas Lea 1.9.2023 alkaen

Vimpelin kunnan edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella:
Honkonen Terhi
Harju Tapani


Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnassa on 7 jäsentä. Valtuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja 1 varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Elinvoimalautakunnan toimikausi alkaa 1.1.2023 ja jatkuu valtuuston toimikauden loppuun.

Lautakunnan tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Elinvoimalautakunnan alaiseen toimialaan kuuluu kaupungin elinvoiman edistäminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhteistoiminnassa kaupungin kaikkien lautakuntien sekä kolmannen sektorin kanssa sekä museo-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut, asuntopalvelut, työllisyyden edistämnen ja kaupunkimarkkinointi.

Elinvoimalautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Rintamäki Esko, pj. 31.8.2023 saakka
Mäkitalo Martti, pj. 1.9.2023 alkaen
Mertaniemi Virpi, vpj.
Ala-Mattinen Mika 1.9.2023 alkaen
Hämeenniemi Jari
Kantokoski Pirjo
Kuisti Jenni
Ojala Aino-Maija 31.8.2023 saakka
Penninkangas Mauri


Tekninen lautakunta

Alajärven teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä. Teknisen lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Hallituksen puheenjohtaja voi ollessaan estynyt kutsua tilalleen hallituksen I varapuheenjohtajan ja mikäli hänkin on estynyt, hallituksen II varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja voi ollessaan estynyt nimetä itselleen sijaisen osallistumaan kokoukseen. Lautakunta voi omilla päätöksillään myöntää tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille. Teknisen lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta Alajärven kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Teknisen lautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Mäkelä Terho, pj
Kangastie Jukka, vpj
Finnilä Jukka Pekka
Hakala Harri
Jokela Marjo
Kolonen Eeva-Liisa
Ukonmäki Marjatta 


Järviseudun jätelautakunta

Jätelautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jätelautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustot nimeävät jäsenet yhteiseen jätelautakuntaan.

Edustajat kaudelle 8/2021-2025

KuntaJäsenVarajäsen
ALAJÄRVIKariluoma MarkkuAhopelto Siiri
ALAJÄRVI Matokangas AnneSillanpää Galina
HALSUAHotakainen Veli-Matti, pjJussinmäki Ari
KYYJÄRVISauramäki LasseTuukkanen Antti
LAPPAJÄRVIOllila TapioLammi Pirkko
LESTIJÄRVITuikkanen OskariHaasiomäki Osmo
PERHOKellokoski MikaRiihimäki Jouko
REISJÄRVILindberg JuhaNiemi Pauli
SOINIAkonniemi Tapani, vpjKeisala Maija-Liisa
VIMPELIYliahtela MariSärkinen Hannu