Lautakunnat

Lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty niiden johtosäännöissä. 

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa. 

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 52)

Varsinainen jäsen
Hirvelä Markus, pj.                     
Teemu Höykinpuro, vpj.
Jouko Salmenautio
Marja-Liisa Joensuu
Anneli Murto


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon, toiminnan ja talouden arvioiminen sekä tarkastuksen järjestäminen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Varsinainen jäsen
Mauri Penninkangas, pj.
Jukka Pekka Matintupa, vpj.
Kati Salo
Pertti Väänänen
Kari Oittinen
Jenni Kuisti
Arja Keisala


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on kaksi edustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma tilaajalautakunta.

Sivistyslautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 55)

Varsinainen jäsen
Juha Hauta-aho, pj.
email: juha.hauta-aho@hotmail.com

Tuomo Tallbacka, vpj.
email: tutall@japo.fi

Aino-Maija Ojala
email:

Ulla Takala
email: ulla.takala@alajarvi.fi

Keijo Pesu
email: keijo.pesu@japo.fi

Ulla Aninko-Rajala
email: ulla.aninko-rajala@japo.fi

Heikki Honko
email: hehonko@japo.fi

Vimpelin kunnan edustajat (puhe- ja läsnäolo-oikeus):
Hannu Takala
Veijo Jukkala


Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan ja Lappajärven kunnan yhteislautakunta 1.1.2019 alkaen. Yhteislautakunnan tehtävinä on vastata alueen perusturvapalvelujen tuottamisesta.

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Yhteislautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Yhteisessä toimielimessä on yhdeksän jäsentä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Lappajärven kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalla on Alajärven kaupungin nimeämä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista toisen nimeää Lappajärven kunta ja toisen Vimpelin kunta siten, että I varapuheenjohtaja on Vimpelistä ja II varapuheenjohtaja Lappajärveltä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoonpano (Kvalt 10.12.2018 § 64)

Varsinainen jäsen
Mäkelä Terho, pj
email: terho.makela@japo.fi

Sirpa Salomäki, I vpj.
email:

Ville Ala-aho, II vpj.
email: ville.ala-aho@lappajarvi.fi

Arja Keisala
email: arja.suojanen@hotmail.fi

Mauri Penninkangas
email: mauri.penninkangas@japo.fi

Marjo Jokela
email:

Olli Ketola
email: olli.ketola@japo.fi

Martti Lassila
email:

Maria Viita-aho-Tohni
email:


Tekninen lautakunta

Alajärven teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä. Teknisen lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Hallituksen puheenjohtaja voi ollessaan estynyt kutsua tilalleen hallituksen I varapuheenjohtajan ja mikäli hänkin on estynyt, hallituksen II varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja voi ollessaan estynyt nimetä itselleen sijaisen osallistumaan kokoukseen. Lautakunta voi omilla päätöksillään myöntää tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille. Teknisen lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta Alajärven kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Teknisen lautakunnan kokoonpano (Kvalt 5.6.2017 § 56)

Varsinaiset jäsenet
Martti Mäkitalo, pj.
email: conmate@japo.fi

Kangastie Jukka, vpj.
email: kangastiej@gmail.com

Mervi Ukonmäki
email:

Eeva-Liisa Kolonen
email:

Risto Ala-Mattinen
email: risto.ala-mattinen@pp.inet.fi

Pentti Joensuu
email: pentti.joensuu@gmail.com

Lea Murto
email: lea.murto@japo.fi


Järviseudun jätelautakunta

Jätelautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jätelautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustot nimeävät jäsenet yhteiseen jätelautakuntaan.

Edustajat kaudelle 2017-2021

KuntaJäsenVarajäsen
ALAJÄRVIRauno Jokiranta, pj.Mervi Ukonmäki
 Anne MatokangasOrvo Kantonen
HALSUAEsko LeppäharjuAntti Lindfors
KYYJÄRVIMarko AkselaJarkko Hänninen
LAPPAJÄRVIEeva-Maija SavolaElina Löytömäki
LESTIJÄRVIOsmo HaasiomäkiJorma Koski-Vähälä
PERHOMikko TamminenMatti Kytölä
REISJÄRVIJuha LindbergPauli Niemi
SOINIAlpo RannilaPekka Löytölä
VIMPELIMikael MikolaHarri Hänninen

Lautakunnat