Lautakunnat

Lautakunta on asetettu hoitamaan tehtäviä tietyllä hallinnonalan kokonaisuudella. Lautakuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty niiden johtosäännöissä. 

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto. Se nimeää myös jäseniksi valittujen joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Kaupunginhallituksella on edustaja kussakin lautakunnassa seuraamassa päätöksentekoa. Edustajalla on kokouksessa puhevalta mutta ei äänivaltaa. 

Lautakuntien jäsenten yhteystiedot.

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet, on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Keskusvaalilautakunnan kokoonpano 
Varsinaiset jäsenet:
Hirvelä Markus, pj
Halme Saija, vpj
Joensuu Ville
Murto Anneli
Salmenautio Jouko


Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon, toiminnan ja talouden arvioiminen sekä tarkastuksen järjestäminen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Pesu Keijo, pj
Koivukoski Jaana, vpj
Joensuu Sanna
Matintupa Ari
Ukonmäki Mervi
Takamäki Karoliina
Tiistola Jorma


Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta toimii Alajärven kaupungin organisaatiossa, joka toimii vastuukuntana. Lautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä. Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on kaksi edustajaa puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma tilaajalautakunta.

Sivistyslautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Hauta-aho Juha, pj
Honko Heikki, vpj
Hämäläinen Heli
Kyrönlahti Mika
Latvala Merja
Mariapori Timo
Ojala Aino-Maija

Vimpelin kunnan edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella:
Honkonen Terhi
Yliahtela Mari


Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta on Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan ja Lappajärven kunnan yhteislautakunta 1.1.2019 alkaen. Yhteislautakunnan tehtävinä on vastata alueen perusturvapalvelujen tuottamisesta.

Yhteistoiminnan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Yhteislautakunta kuuluu Alajärven kaupungin organisaatioon ja toimii valtuuston toimikauden mukaisesti. Yhteisessä toimielimessä on yhdeksän jäsentä. Sopijakuntien valtuustot nimittävät yhteiseen lautakuntaan jäseniä seuraavasti: Alajärven kaupunki 5 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Lappajärven kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Vimpelin kunta 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnalla on Alajärven kaupungin nimeämä puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, joista toisen nimeää Lappajärven kunta ja toisen Vimpelin kunta siten, että I varapuheenjohtaja on Vimpelistä ja II varapuheenjohtaja Lappajärveltä.

Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan kokoonpano 
Varsinaiset jäsenet:
Kuisti Jenni, pj
Salomäki Sirpa, I vpj
Särkiniemi Virpi, II vpj
Ala-Mattinen Mika
Latvala Markus
Parviainen Marjo
Penninkangas Mauri
Puumala Anni
Nyyssönen Kari


Tekninen lautakunta

Alajärven teknisessä lautakunnassa on 7 jäsentä. Teknisen lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla. Hallituksen puheenjohtaja voi ollessaan estynyt kutsua tilalleen hallituksen I varapuheenjohtajan ja mikäli hänkin on estynyt, hallituksen II varapuheenjohtajan. Kaupunginjohtaja voi ollessaan estynyt nimetä itselleen sijaisen osallistumaan kokoukseen. Lautakunta voi omilla päätöksillään myöntää tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeuden muillekin henkilöille. Teknisen lautakunnan varsinaisten jäsenten keskuudesta Alajärven kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Teknisen lautakunnan kokoonpano
Varsinaiset jäsenet:
Mäkelä Terho, pj
Kangastie Jukka, vpj
Finnilä Jukka Pekka
Hakala Harri
Jokela Marjo
Kolonen Eeva-Liisa
Ukonmäki Marjatta 


Järviseudun jätelautakunta

Jätelautakunnassa on 10 jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jätelautakunnan jäsenkuntien kunnanvaltuustot nimeävät jäsenet yhteiseen jätelautakuntaan.

Edustajat kaudelle 8/2021-2025

KuntaJäsenVarajäsen
ALAJÄRVIKariluoma MarkkuRantala Marianna
ALAJÄRVI Matokangas AnneSillanpää Galina
HALSUAHotakainen Veli-Matti, vpjJussinmäki Ari
KYYJÄRVISauramäki LasseAksela Marko
LAPPAJÄRVIOllila TapioLammi Pirkko
LESTIJÄRVITuikkanen OskariHaasiomäki Osmo
PERHOKellokoski MikaRiihimäki Jouko
REISJÄRVILindberg JuhaNiemi Pauli
SOINIAkonniemi TapaniKeisala Maija-Liisa
VIMPELIPajuoja Kati, pjSärkinen Hannu