Maaseutupalvelut

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimeen kuuluu maaseutu- ja lomituspalvelut.  

Maaseutupalveluiden tehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. 

Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. 

Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä. 

Lomituspalvelut toimii MELAn kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen paikallisyksikkönä. 

Lomituspalvelujen tavoitteena on antaa maatalousyrittäjille mahdollisuus vapaa-ajan pitämiseen, riittävään lepoon ja toipumiseen sairastumis- tapaturma-, synnytys- ja muissa niihin verrattavissa tilanteissa. 

Lomituspalveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla, sijaisapu- tai maksullisella lomalla. 

Yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Lomituspalvelujen toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, ellei se ole toimeksiantosopimuksin siirtänyt lomitusten toimeenpanoa joko kuntien tai Melan hoitamien paikallisyksiköiden tehtäväksi. 

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen alueeseen kuuluu Alajärven lisäksi Soini ja Vimpeli. 

Alajärvellä maatilojen määrä vuonna 2020 on 369 aktiivitilaa, joiden päätuotantosuunta on seuraava: 
• Viljatilat 117 
• Maitotilat 58 
• Nautatilat 23 
• Sikatilat 4 
• Siipikarjatilat 1 
• Hevostilat1 
• Lammastilat 3 
Erikoiskasvit mm.  
• peruna, herne 14 
• Puutarhakasvitilat 15 
Muu kasvituotanto 
• mm. heinä 130 

Alajärven alueella viljelyksessä peltoa yhteensä 13 911 ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, – säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 6 570 ha, kaura 1 864 ha, rehuohra 1 702 ha, monivuotiset laidunnurmet 281 ha, viherlannoitusnurmet 143 ha, kevätrypsi 267 ha, kumina 153 ha, tärkkelysperuna 167 ha, marjakasvit (mustaherukka, mansikka, vadelma) 32 ha. Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 1 676 ha. 

Soinissa maatilojen määrä vuonna 2020 on 103 aktiivitilaa, joiden päätuotantosuunta on seuraava: 
• Viljatilat 29 
• Maitotilat 19 
• Nautatilat 4 
• Sikatilat 1 
• Hevostilat 1 
• Lammastilat 1 
Muu kasvituotanto 
• mm. heinä 47 

Soinin alueella viljelyksessä peltoa yhteensä 3088 ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, – säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 691 ha, kaura 396 ha, rehuohra 257 ha, viherlannoitusnurmet 20 ha, monimuotoisuuspelto, riista 39 ha, Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 354 ha. 

Vimpelissä maatilojen määrä vuonna 2020 on 82 aktiivitilaa, joiden päätuotantosuunta on seuraava: 
• Viljatilat 33 
• Maitotilat 12 
• Nautatilat 7 
• Sikatilat 1  
• Siipikarjatilat 1 
Erikoiskasvit mm.  
• peruna, herne 5 
• Puutarhakasvitilat 3 
Muu kasvituotanto 
• mm. heinä 16 

Vimpelin alueella viljelyksessä peltoa yhteensä 3 884 ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, – säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 679 ha, rehuohra 733 ha, kaura 595 ha, tärkkelysperuna 138 ha, kevätvehnä 86 ha, viherlannoitusnurmet 19 ha.  Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 316 ha. 

Yhteystiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi
maatalous(at)alajarvi.fi

Toimipaikat

Alajärvi
Sairaalatie 3
62900 Alajärvi
Avoinna klo 9.00-15.00

Soini
Multiantie 27
63800 Soini
Avoinna Ke klo 9.00-15.00

Vimpeli
Patruunatie 15
62800 Vimpeli
Avoinna Ma klo 9.00-15.00