Nuorisovaltuusto

Alajärven nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten ja päättäjien välistä yhteistyötä. Lisäksi tehtävänä on lisätä nuorten viihtyvyyttä Alajärven kaupungissa ja sen eri kaupunginosissa sekä sivukylillä. Nuorisovaltuusto on nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Alajärven nuorisovaltuustossa on noin 10 aktiivista jäsentä. Jäsenillä on läsnäolo/puheoikeus kaupungin eri lautakunnissa. 

Nuorisovaltuustotoiminta Alajärvellä on nuorisolähtöistä ja siinä huomioidaan nuorten toimintatavat osallistua ja vaikuttaa. Nuorisovaltuusto edustaa kaikkia Alajärven kaupungin nuoria. 

Nuorisovaltuuston jäsenet toimikaudella 2024

Mimosa Mäkelä, pj. 21.2.2024 alkaen
Ricardo Lindeman, vpj.
Anniina Etula, sihteeri 23.4.2024 alkaen
Santtu Hassi
Oona Maunuksela
Josua Ranta
Ossi Ranta
Elias Sillanpää
Sanja Hosionaho
Hannes Rentola
Airo Luik
Petja Purosaari

Julius Pakka, varajäsen


Yhteystiedot

Ohjaaja ilmoitetaan myöhemmin kesän 2024 aikana
nuorisovaltuusto@alajarvi.fi