Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 1999/132 7 § Kaavoituskatsaus;

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

Kuulutus/ Kaavoituskatsaus 2021

Alajärvellä muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia ovat:

Yhteystiedot

Lisätiedot:
Kaavoituspäällikkö
Kirsi Haapa-aho
kirsi.haapa-aho(at)alajarvi.fi
044 2970 264