Osastot

Varhaisiän musiikkikasvatus

Musiikkileikkikoulu eli muskari on tarkoitettu lähinnä alle kouluikäisille lapsille. Muskaritoiminta on ryhmäopetusta, jossa lauletaan, leikitään, tutustutaan soittimiin ja kuunnellaan musiikkia. Muskarit kokoontuvat kerran viikossa ja tunti kestää tyypillisesti 45 minuuuttia. Soinissa musiikkileikkikoulu järjestetään päiväkotipäivän yhteydessä.

Musiikkileikkikoulut 2023-2024

  • Maanantai klo 10.30 – 11.00 Muskari 0-2 -vuotiaat
  • Maanantai klo 16.45 – 17.30 Muskari 2-4 -vuotiaat
  • Maanantai klo 17.30 – 18.15 Muskari 5 -vuotiaat
  • Tiistai klo 8.45 – 9.30 Muskari 1-3 -vuotiaat, Soini
  • Tiistai klo 9.30 – 10.15 Muskari 3-5 -vuotiaat, ryhmä 1, Soini
  • Tiistai klo 10.15 – 11.00 Muskari 3-5 -vuotiaat, ryhmä 2, Soini
  • Tiistai klo 13.15 – 14.00 Soitinryhmä Lehtimäki
  • Tiistai klo 15.00 – 15.45 Soitinryhmä Soini
  • Perjantai klo 13.00 – 13.45 Soitinryhmä Alakylän koulu

Soitinvalmennus

Soitinvalmennuksessa on mahdollisuus tutustua johonkin yksittäiseen soittimeen tai soitinryhmään. Soitinvalmennuksessa soitetaan tunnilla, jonka lisäksi oppilaat saavat myös kotitehtäviä. Opetus tapahtuu joko yksilöopetuksena (20 minuuttia viikossa) tai pienryhmässä. Soitinvalmennukseen voi hakeutua, mikäli ei vielä tiedä, mitä soitinta haluaisi soittaa. Soitinvalmennukseen otetaan alle kouluikäisiä ja alakouluikäisiä lapsia.

Musiikin perusopinnot, syventävät opinnot ja aikuisosasto

Musiikin perusopintojen opinnot ovat tavoitteellisia ja tasolta toiselle eteneviä. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan elinikäisen musiikkisuhteen vahvistaminen. Kyse on harrastustavoitteisista opinnoista, mutta opinnot voivat luoda tarvittavan pohjan myös musiikkialan ammatteihin aikoville. Ensimmäinen opiskeluvuosi on koevuosi.

Jokaisella oppilaalla tulee olla pääinstrumentti. Opinnoissaan hyvin edistyneille oppilaille voidaan myöntää sivuinstrumentin opiskeluoikeus. Opintoihin sisältyy myös musiikin hahmotusopintoja, yhteismusisointia ja valinnaisia opintoja. Henkilökohtaisten soittotuntien pituus on oppilaan pääaineesta, edistymisasteesta ja aloitusiästä riippuen 30–90 minuuttia viikossa. Musiikin hahmotusopinnoissa ryhmätuntien pituus on 30–60 minuuttia viikossa. Menetyksekäs opiskelu edellyttää säännöllistä kotiharjoittelua.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen todistukseen vaaditaan neljän opintokokonaisuuden suorittaminen. Kuhunkin opintokokonaisuuteen sisältyy instrumenttiopintoja, muha-opintoja ja valinnaisia opintoja. Tämän jälkeen opinnot voivat saumattomasti jatkua syventävissä opinnoissa, joissa suoritetaan viides opintokokonaisuus ja lopputyö.  Nämä suoritettuaan oppilas saa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän päättötodistuksen. 

Aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Myös lukukausimaksut ovat samat opiskelijan iästä riippumatta. Näin ollen aikuisosasto on sulautunut yhteen nuorten koulutuksen kanssa. 

Avoin osasto

Avoimella osastolla voidaan opiskella opetussuunnitelman tavoitteista riippumatta. Avoimelle osastolle voidaan ottaa opiskelemaan, mikäli opetukseen saadaan järjestymään aika ja tila. Avoimen osaston opiskelijamaksut ovat korkeammat kuin muiden opiskelijoiden, sillä avoimen osaston opiskelu ei kuulu musiikkiopiston valtionosuutta saavan opetuksen piiriin.  Avoimesta osastosta voi kysyä lisää rehtorilta.

Yhteystiedot

Alajärven musiikkiopisto
Kaupintie 7
62900 Alajärvi

vt. Rehtori
Ari-Matti Tuomisto
040 485 6684
ari-matti.tuomisto@kurikka.fi

vs. Apulaisrehtori (Alajärven toimipiste)
Eeva-Liisa Kolonen
044 297 0460
eeva-liisa.kolonen@alajarvi.fi

Kurikan toimipisteen verkkosivut

Koulusihteeri (kaikki toimipisteet)
Mari Yliahtela
040 637 2002
mari.yliahtela@alajarvi.fi

Toimiston aukiolo:  ma–pe klo 9–16