Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti​

Alajärveläisillä (vakituinen asuinkunta Alajärvi) erityisryhmiin kuuluvilla henkilöillä on mahdollisuus saada käyttöönsä uinti-/kuntosalikortti, joka on voimassa Alajärven uimahallilla ja kuntosaleilla Alajärvellä ja Lehtimäellä. Kortin hinta on aikuisilta 77 €/vuosi ja lapset 4–16 v 38 €/vuosi. Kortin voimassaoloaika on yhden vuoden ostopäivästä lähtien. Kulkukortit on lunastettava erikseen 5 €:n hintaan.

Kortti on henkilökohtainen ja tarvittaessa henkilön tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia esitettäessä. Kortilla ei voi ostaa sarjalippuja, eikä se korvaa ohjattujen liikuntaryhmien ohjausmaksuja. Käyttämättä jäänyttä korttia ei lunasteta takaisin eikä aikaa voida hyvittää.

Tavat miten kortin voi lunastaa:

Tapa 1: Kortin voi lunastaa suoraan Alajärven uimahallin kahvion kassalta esittämällä EU-vammaiskortin, henkilökohtaisen liikkumisesteisen pysäköintiluvan (Inva P-lupa), näkövammaiskortin tai KELA-kortin, jossa myöntämiseen oikeuttava tunnus.

HUOM! Alajärven uimahallin kahvion kassa ei myönnä erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttia muutoin kuin edellä mainituilla perusteilla.

Uimahallin kahvion kassalta myönnettävien erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttien osalta saajan tulee todentaa henkilöllisyytensä sekä antaa osoitetietonsa kortin lunastamisen yhteydessä uimahallin kahvion kassalle.

Jos hakija ei jonkin syyn vuoksi halua anoa korttia suoraan uimahallin kahvion kassalta, vaikka hänellä olisi siihen oikeutetut selvitykset, voi hän lähettää anomuksen liikuntapalvelujen toimistoon käsiteltäväksi.

Tapa 2: Muissa tapauksissa kortti täytyy anoa ja se voidaan myöntää lääketieteellisen tai muun luotettavan selvityksen (mm. lääkärintodistus, epikriisi, Kelan hoitotukipäätös) perusteella. Hakemus tulee toimittaa liitteiden kera vapaa-aikapalveluiden toimistoon. Diagnoosien tulee olla selkeästi kirjattuna. Hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan kolme viikkoa. Päätöksen kortin myöntämisestä tekee liikuntapalveluista vastaava henkilö. Päätös lähetetään asiakkaalle kotiin, jonka jälkeen kortin voi lunastaa maksua vastaan Alajärven uimahallin kahvion kassalta aina vuodeksi kerrallaan. Oikeus korttiin myönnetään 5 vuodeksi kerrallaan, ellei sairauden kohdalla tai päätöksessä toisin mainita. Päätökseen kirjataan viimeinen voimassaolopäivä, jonka jälkeen hakemus selvityksineen tulee toimittaa uudelleen vapaa-aikapalveluihin.

Hakemuslomakkeita saa Alajärven uimahallin kahvion kassalta tai sen voi tulostaa Alajärven kaupungin kotisivuilta: Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin hakemuskaavake (pdf)

Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

TAPA 3: Lisäksi kortti voidaan myöntää vuodeksi kerrallaan kuntoutusperiaatteella harkinnanvaraisesti niille henkilöille (lääketieteellisen selvityksen perusteella), joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää. Tässä tapauksessa kortti tulee anoa tavan 2 mukaan liikuntatoimistosta. Korttia voi hakea tavalla 3. maksimissaan kahtena vuotena viiden vuoden aikana.

Avustajatunnuksen saaminen erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttiin

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikorttiin on mahdollista saada avustajatunnus, jolla uimahalliin ja kuntosalille pääsee maksutta myös täysi-ikäinen avustaja. Avustaja auttaa kortin haltijaa pukeutumisessa, peseytymisessä sekä liikkumisessa koko harjoittelun ajan. Avustajatarve on ilmoitettava kortin hakuvaiheessa.

Avustajatunnus merkitään erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortin oston yhteydessä esittämällä uimahallin kassalle KELA-kortin tunnus 111, näkövammaiskortti tai EU-vammaiskortin A-merkintä tai anomalla avustajatunnusta hakemuksen yhteydessä vapaa-aikapalveluista. Kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija. Avustaja saa uimahallin kassalta kertakäyntiin oikeuttavan kulkuoikeuden.

Avustajatunnukseen ovat oikeutettuja:

 • Kehitys- ja CP-vammaiset
 • näkövammaiset
 • epileptikot
 • dysfaatikot
 • ADHD:ta sairastavat ja alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset. Jos lapsi on esim. 8-vuotias, avustajatunnus myönnetään vain kahdeksi vuodeksi.
 • Muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää.

Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti voidaan myöntää Alajärven kaupungin asukkaille seuraavin perustein:

 • Adhd, autismi, dysfasia (F 80.2 ja 80.1): lääketieteellinen selvitys
 • Astma tai keuhkoahtaumatauti: KELA-kortin tunnus 203
 • AVH-sairaus (esim. Afasia): lääketieteellinen selvitys
 • CP-vamma (diagnoosi G80): kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys tai kehitysvammahuollon lausunto
 • Diabetes: KELA-kortin tunnus 103
 • Dystonia: lääketieteellinen selvitys                                                          
 • Elinsiirtopotilaat: lääketieteellinen selvitys
 • Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13): lääketieteellinen selvitys
 • Epilepsia: KELA-kortin tunnus 111
 • Fibromyalgia (M79.0 ja M79.2): lääketieteellinen selvitys
 • Invalidit, joiden invaliditeetin haitta-aste on väh. 50 % tai haittaluokka väh. 11: lääketieteellinen selvitys tai henkilökohtainen liikkumisesteisen pysäköintilupa (Inva P-lupa)
 • Kuulovammaiset, haittaluokka vähintään 8, vaikea kuulovamma: lääketieteellinen selvitys
 • Lihastaudit (diagnoosi G70-G73): lääketieteellinen selvitys tai KELA-kortin tunnus 108
 • Lonkka- tai polviproteesi: lääketieteellinen selvitys
 • Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82): lääketieteellinen selvitys
 • MS-tauti ja siihen verrattavat sairaustilat (diagnoosi G35): lääketieteellinen selvitys tai KELA-kortin tunnus 109 tai 303
 • Näkövammaiset (haitta-aste 60 %): näkövammaiskortti
 • Parkinsonin tauti: KELA-kortin tunnus 110
 • Polion sairastaneet / jälkitilat: lääketieteellinen selvitys
 • Psykiatriset sairaudet: KELA-kortin tunnus 112 tai 188, eläkepäätös
 • Reuma ja nivelpsoriaasi: KELA-kortin tunnus 202 tai 313
 • Sairaalloinen lihavuus BMI 40+ (elintapaohjauksen kautta)                                        
 • Sepelvaltimotauti, KELA-kortin tunnus 206
 • Sydänlapset, lääketieteellinen selvitys
 • Sydämen vajaatoiminta: KELA-kortin tunnus 201
 • Syöpä (diagnoosista enintään 10 vuotta): lääketieteellinen selvitys
 • Uniapnea: lääketieteellinen selvitys
 • Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset: lääketieteellinen selvitys
  * Henkilöiden, joille uimakortti myönnetään B-lausunnolla psykiatrisista syistä, tulee esittää vuosittain voimassa oleva todistus kortin myöntämiseksi

Ajankohtaista

8.12.2023

Vauvauinti