Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintoviraston uudet määräykset

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt eilen 3.2.2022 päätöksen, jolla Etelä-Pohjanmaalla voimassa ollut tartuntatautilain 58 g §:n mukainen määräys tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta (LSSAVI/1320/2022) puretaan välittömästi. Liikuntatilat ovat tämän uuden määräyksen myötä käytössä kaikilla käyttäjäryhmillä, myös aikuisilla ryhmäliikunnan ja joukkueurheilun osalta.

Alueella on kuitenkin 28.2.2022 asti voimassa tartuntalain 58 d:ään perustuva päätös tilojen terveysturvallisesta käytöstä. Järvi-Pohjanmaan pandemiajohtoryhmän aikaisemmin antama suositus tilasuunnitelmasta on voimassa ja tämä tarkoittaa tilojen käyttäjiltä tilasuunnitelman tekemistä. Tilasuunnitelman tekemiseen löydät valmiin pohjan osoitteesta https://avi.fi/documents/25266232/62590565/58+h+mukainen+suunnitelmapohja_FI+PDF_.pdf

Tarkemmat AVIn antamat tiedot uusista määräyksistä löytyy osoitteesta https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69931561