Stipendisääntö

Urheilijoiden stipendisääntö tullaan päivittämään lähiaikoina. Tällä hetkellä voimassa oleva sääntö ei ole pysynyt lukuisten muutosten mukana.

Tälle sivulle on koottu urheilijoiden stipendisäännön oleellisimmat asiat, joiden mukaan stipendejä Alajärven kaupungissa jaetaan. Päivittämistarpeesta johtuen pdf-versiossa olevat tiedot eivät täydellisesti täsmää alla olevien tietojen kanssa.

1. Urheilijan on oltava henkikirjoitettuna Alajärven kaupungissa ja edustettava Alajärven alueella toimivaa urheiluseuraa, mikäli laji kuuluu rekisteröityjen alajärveläisten urheiluseurojen toimintaan.

2. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava Olympialajeissa tai suunnistuksessa, pesäpallossa,
moottoriurheilussa tai muussa valtakunnallisesti merkittävässä urheilulajissa.

3. Stipendin suuruus määräytyy siten, että urheilija saa yksilölajeissa:

SijoitusALAJÄRVI
SM I200 €
SM II160 €
SM III130 €

3.1 Joukkueurheilumuodoissa vastaavat stipendit ovat:

SijoitusALAJÄRVI
SM I140 €
SM II120 €
SM III110 €

3.2 Harkinnan mukaan voidaan urheilijalle myöntää stipendi myös silloin, kun hänellä on hyviä tuloksia ja
sijoituksia, mutta hän ei täytä em. ehtoja. Harkinnan mukaan voidaan stipendi myöntää veteraanisarjan urheilijalle. Harkinnan mukaan voidaan stipendi myöntää myös valmentajalle, pelinjohtajalle tai huoltajalle.

4. Kohdissa 3 ja 3.1 mainittu stipendi maksetaan täytenä miesten, naisten ja nuorten sarjoissa 15-ikävuodesta lähtien.

5. Ikäkausisarjoissa alle 15-vuotiaat stipendin suuruus on 50% em. summista.

6. Mikäli urheilija saavuttaa useampia SM-mitaleita samana kalenterivuonna, harkitaan tapauskohtaisesti
oikeutta useampaan stipendiin.

7. Stipendianomuksen tekee urheiluseura ja anomus on osoitettava Alajärven kaupungin
elinvoimalautakunnalle/liikuntapalvelulle ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Stipendin jakamisesta päättää elinvoimalautakunta liikuntapalvelujen talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

8. MM; EM-, Pohjoismaisissa mestaruuskilpailuissa ja Olympiakisoissa menestyminen, maaottelu-
edustukset sekä pesäpallon Itä-Länsi edustus jätetään palkittavaksi kussakin tapauksessa erikseen.


ALAJÄRVEN KAUPUNKI ELINVOIMALAUTAKUNTA

PALKITTAVIEN ESITTÄMINEN

Alajärven kaupungin elinvoimalautakunta valitsee vuosittain myös Vuoden urheilijan, Vuoden valmentajan, Ryhtinuoret, Kunnon kuntalaisen sekä Vuoden nuori toimijan. Valintaperusteita ovat olleet mm.:
Vuoden valmentaja – saavutukset, innostuneisuus ja pitkäjänteisyys
Vuoden urheilija – urheilijan menestystä ja kehitystä
Ryhtinuoret (tyttö sekä poika) – urheilumenestystä, hyvää käytöstä, koulumenestystä ja esimerkillisyyttä
Kunnon kuntalainen – Henkilö on kunnostautunut paikallisen kunto- ja terveysliikunnan toteuttajana ja / tai vaikuttajan. Henkilöllä on mielellään useamman vuoden toimijan tausta. Eduksi katsotaan myös oma henkilökohtainen kuntoilu ja terveysliikunta.
Vuoden nuori toimija – 16 -24 vuotias esimerkillinen nuori, joka on toiminut ja menestynyt nuorisotyön piiriin kuuluvilla harrastealoilla ja/tai on aktiivinen ohjaustoiminnassa sekä hyvä koulumenestys.

Kunnon kuntalaiseksi sekä Vuoden nuori toimijaksi voidaan valita sama henkilö vain kerran.

Palkittavia voi esittää alla olevilla lomakkeilla 12.10.2023 klo 10.00 asti liikuntatoimistoon. Tämän jälkeen ehdotukset viedään Alajärven kaupungin elinvoimalautakuntaan, missä päätetään palkittavista.

Ajankohtaista

8.12.2023

Vauvauinti