Alajärven kaupunki panostaa elinvoimaan vuoden 2023 alusta

Mediatiedote 27.9.2022 / Hallinto ja taloustoimi

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti eilen elinvoimalautakunnan perustamisesta ja elinvoimajohtajan palkkaamisesta vuoden 2023 alusta lähtien. Alajärven kaupunginhallitus päättää elinvoimajohtajan viran auki julistamisesta lokakuun alkupuolella. Elinvoimatoimialan tärkeimpinä tehtävinä tulee olemaan kaupungin elinvoiman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Elinvoiman edistäminen tulee kuntien tulevaisuuden roolissa korostumaan, jonka vuoksi sinne on syytä myös panostaa vahvasti yhdessä JPYPin, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja Alajärven asukkaiden kanssa.

Toinen keskeinen päätös koski hallinto- ja taloustoimialaa. Eläköityneen hallintojohtaja Nina Pärssisen virkaa ei täytetä, vaan se lakkautetaan. Hallintojohtajan tehtävät jaetaan mm.  hallintosihteerille, tekniselle johtajalle ja kaupunginjohtajalle. Aiemmin on jo päätetty, ettei eläköityneen henkilöstöjohtajan tehtävää täytetä, vaan virka on yhdistetty työsuojelupäällikön tehtävään nimikkeellä henkilöstöpäällikkö. Muutosten jälkeen hallintosihteeri ja henkilöstöpäällikkö toimivat suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa.  Tällä muutoksella yksi hallinnon väliporras katoaa hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan virkojen lakkauttamisella.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen toteaa, että ”toteutuneet organisaatiomuutokset ovat jatkoa jo muutaman vuoden ajan tehdyille hallinnon keventämisille. Olemme yhdistelleet eläköitymisien myötä mm. perusturvan ja teknisen puolen johtavien viranhaltijoiden tehtäviä.  Alajärven kaupungin organisaatiomalli rikkoo perinteistä kuntajohtamisen mallia huomattavan paljon yhden hallinnollisen väliportaan poistamisella. Muutoksen avulla pystymme tehostamaan ja virtaviivaistamaan johtamisjärjestelmää. Uudistuksen kautta saamme myös euromääräisiä säästöjä ja pystymme siirtämään vapautuneita resursseja hallinnosta toiminnan ja elinvoiman kehittämiseen.  Organisaatiomuutoksen ja kesän kynnyksellä hyväksytyn uuden strategian avulla Alajärven kaupunki pystyy vastaamaan tehokkaasti tulevaisuuden haasteisiin. Avaimet meidän menestymiseen ovat meidän omissa käsissä. Tästä asetelmasta on erittäin hyvä lähteä kehittämään ja vahvistamaan Alajärveä seutukaupunkikeskuksena. Lopuksi haluan vielä kiittää valtuutettuja avarakatseisesta asennoitumisesta organisaatiouudistukseen sekä erityisesti kaikkia niitä työntekijöitä, jotka ovat olleet valmiita ottamaan lisää vastuuta hoidettavakseen.”

Lisätietoa:

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, vesa.koivunen(at)alajarvi.fi, p. 044 297 0213