Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n luonnos nähtävillä – on aika vaikuttaa!  

Etelä-Pohjanmaan uuden maakuntakaavan luonnos on nyt nähtävillä ja siitä on mahdollista antaa palautetta. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050 on kokonaismaakuntakaava, jossa käsitellään muun muassa liikennettä, tuulivoimaa sekä kulttuuri- ja luontoympäristöjä. 

− Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan laadintaan voi jokainen osallistua. Näkemysten laaja-alainen kuuleminen on keskeinen periaate kaavan laadinnassa. Pidämme vuoropuhelua asukkaiden, maanomistajien, asiantuntijoiden, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa erittäin tärkeänä, suunnittelujohtaja Mari Pohjola sanoo. 

Maakuntakaavan aineisto on nähtävillä 1.2.−10.3.2023 välisen ajan Etelä-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla ja toimistolla. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 10.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.  

Valmisteluvaiheen nähtävillä olon aikana järjestetään kaikille avoimia kaavakahviloita Seinäjoella, Kauhajoella, Lapualla, Alajärvellä ja Alavudella. Lisätietoja tilaisuuksista löytyy osoitteesta www.epliitto.fi/maakuntakaava.