Järviseudun jätelautakunnan kuulutus jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Järviseudun jätelautakunnan alueella valmistellaan jätehuoltomääräysten uudistamista vastaamaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja valtakunnallisia kierrätystavoitteita.

Järviseudun jätelautakunta asettaa nähtäville Alajärven kaupungin, Halsuan, Kyyjärven, Lappajärven, Lestijärven, Perhon, Reisjärven, Soinin ja Vimpelin kuntien yhteisen jätehuoltomääräysluonnoksen sekä perustelumuistion.

Jätehuoltomääräysten luonnos ja perustelumuistio ovat julkisesti nähtävillä 21.4.–27.6.2023 välisen ajan niiden kuntien kunnanvirastoilla, joita ehdotus koskee. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä Järviseudun jätelautakunnan internet-sivuilla www.jarviseudunjatelautakunta.fi.

Lisäksi tässä on linkki viralliselle ilmoitustaululle, josta löytyvät kuulutus, pöytäkirjanote sekä jätehuoltomääräysten ja perustelumuistion luonnokset.

Jätelautakunta varaa hallintolain (434/2003) 41 §:n nojalla niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin jätehuoltomääräyksillä voi olla huomattava vaikutus, saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.

Mahdolliset mielipiteet luonnoksesta on toimitettava kirjallisesti 27.6.2023 mennessä joko postitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Järviseudun jätelautakunta, Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi
jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Lisätietoja antaa jätelautakunnan toimistosihteeri:
Sami Uusitalo
040 776 8094
jarviseudun.jatelautakunta(at)alajarvi.fi

Sonja Maanselkä
Jätelautakunnan esittelijä
21.4.2023
Järviseudun jätelautakunta