Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja kaupunginhallituksen kokoonpano toimikaudelle 2023-2025

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi 12.6.2023 kokouksessaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi Antti Joensuun, I varapuheenjohtajaksi Jukka Joensuun, II varapuheenjohtajaksi Jukka Pekka Matintuvan, III varapuheenjohtajaksi Jari Hämeenniemen ja IV varapuheenjohtajaksi Kauko Ukonmäen.

Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä hallituksen puheenjohtajiston valinta

Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallituksen jäseniksi valtuuston toimikauden kahdeksi viimeiseksi vuodeksi seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen
Sari Palmu
Aino-Maija Ojala
Antti-Kalle Levijoki
Kuisma Kujala
Esko Rintamäki
Aino Kanervikkoaho-Kataja
Turo Kalliomaa
Pentti Joensuu
Anne Matokangas
Kari Korhonen

Henkilökohtainen varajäsen
Siiri Ahopelto
Terho Mäkelä
Pentti Rentola
Liu Eteläaho
Martti Mäkitalo
Maria Kanervikkoaho
Raimo Vistbacka
Jari Mäenpää
Pirjo Kantokoski
Jukka Kangastie

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Rintamäki, I varapuheenjohtajaksi Turo Kalliomaa ja II varapuheenjohtajaksi Antti-Kalle Levijoki.