Kotihoidontuen kuntalisä 1.1.2024 alkaen

Kotihoidontuen kuntalisää maksetaan 1.1.2024 alkaen kaikille niille kuntalisää hakeneille perheille, joilla on kotihoidossa alle kolmevuotias lapsi. Kuntalisää maksetaan, vaikka perheen muut lapset eivät ole kotihoidossa.

Ensimmäisestä lapsesta maksetaan 250 euroa ja seuraavista lapsista 200 euroa. Maksu päättyy siihen kuukauteen, jolloin lapsi täyttää kolme vuotta.

Alajärven kaupunki maksaa takautuvasti kuntalisän perheille, kunnes kaupungin ja Kansaneläkelaitoksen välinen sopimus astuu voimaan 1.4.2024.

Kotihoidontuen kuntalisää voi hakea linkissä olevalla lomakkeella.

Hakemus kotihoidontuen kuntalisä

Täytetyn lomakkeen voi myös tallentaa/tulostaa ja lähettää osoitteeseen aila.keski-sikkila@alajarvi.fi

Toimita samalla muutosverokortti etuutta varten samaan osoitteeseen.