Mediatiedote 25.5.2021, Kulttuuriperinnerahasto

Pentti Moision kulttuuriperinnerahastosta varoja alajärveläiselle kulttuurityölle – Nelimarkka-museolle, Alvar Aalto -kohteisiin sekä perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueelle

Valtioneuvosto teki loppuvuodesta 2020 päätöksen, jolla Lehtimäellä eläneen Pentti Moision kuolinpesästä on Alajärven kaupungille tullut omaisuutta yhteensä 646.950,85 euroa. Varat on luovutettu Alajärven kaupungille.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan varat tulee käyttää Nelimarkka-museon ja sen osana olevan Nelimarkka-residenssin kunnostukseen, taiteilija- ja arkkitehtiresidenssitoiminnan edistämiseen, Alajärvellä sijaitsevien Alvar Aallon rakennusperintökohteiden ylläpitoon ja toimintaan, toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen sekä perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueella.

Alajärven kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtioneuvoston päätöksellä saaduista varoista perustetaan Pentti Moision kulttuuriperinnerahasto. Rahaston sääntöjen mukaan varoja käytettäisiin kaikkiin Valtioneuvoston päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, kuitenkin niin, että varoista puolet kohdennettaisiin perinne- ja kulttuurityöhön vanhan Lehtimäen kunnan alueelle.

Olemme hyvin kiitollisia Pentti Moision taakseen jättämästä perinnöstä. Perintöä tullaan hyödyntämään yhteiseen hyvään seuraavien vuosien aikana”, toteaa kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.  

Kaupunginhallituksen esittämien sääntöjen mukaan päätökset varojen jakamisesta tehtäisiin vuosittain kaupunginhallituksessa Alajärven kaupungin lautakuntien tai viranhaltijoiden tekemien esitysten tai yleishyödyllisten yhteisöjen tai yksityishenkilöiden hakemusten perusteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että avustusten hakeminen kulttuuriperinnerahastosta julistettaisiin ensimmäisen kerran haettavaksi 1.6.–30.6.2021 välisenä aikana.

”– Kulttuuritoimintaan suunnatulla tuella on suuri merkitys paikalliseen kulttuurityöhön. Tavoitteena on, että avustusten kautta voitaisiin lisätä yhteisöllisyyttä sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.”

Lisätietoja:

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, p. 044 297 0213, vesa.koivunen@alajarvi.fi
Hallintojohtaja Nina Pärssinen, p. 040 757 0080, nina.parssinen@alajarvi.fi