Mediatiedote 28.1.2022 koskien kuntalaiskyselyä / Tekninen toimiala

Kuntalaiskysely mahdollisista tuulivoima- ja voimajohtoalueista

Julkaisuvapaa 31.1.2022

Alajärven tekninen lautakunta on päättänyt kysyä alueen asukkailta, yrittäjiltä ja muilta toimijoilta mielipidettä mahdollisista uusista tuulivoima-alueista sekä Möksyn muuntoasemalle suunnitelluista uusista voimajohtoreiteistä. Kysely on avoinna 31.1. – 13.2.2022.

Kyselyyn voi vastata seuraavan linkin kautta https://new.maptionnaire.com/q/3tp6yfz94h3a. Kysely löytyy myös Alajärven kaupungin somekanavista sekä kaupungin kotisivuilta Ajankohtaista-osiosta www.alajarvi.fi/ajankohtaista. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja vastauksia ei voida yhdistää yksittäiseen henkilöön. Kyselyyn vastaamalla osallistut Alajärven tuulivoima-alueiden ja voimalinjojen suunnitteluun. Kuntalaiskyselystä saatuja mielipiteitä käytetään apuna asioiden valmistelutyössä.

Alajärven kaupungin alueelle suunnitellaan uusia eri toimijoiden tuulivoima-alueita sekä kokonaan uutta päävoimajohtokäytävää Kalajoelta Alajärven Möksyn sähköasemalle (väli Jylkkä – Alajärvi).

Voimajohdinalueet käsittävät pääosin kaksi rinnakkaista 400:n sekä yhden 110 kilovoltin voimajohtoa, jotka on suunniteltu kokonaan uuteen maastokäytävään. Maastokäytävän leveys on perusratkaisussa 96 metriä ja voimajohtoreitin ylimmät osat ulottuvat keskimäärin 35–37 metrin korkeudelle. Hanke on parhaillaan ympäristövaikutusten ohjelmavaiheessa (YVA). Kaupungin tekninen lautakunta on esittänyt haastavien vaihtoehtolinjausten paikalle kokonaan uutta linjausta Möksystä pohjoiseen. Sitä esitetään kulkevaksi nykyisen voimajohtolinjan vieressä, Möksyn sähköasemalta pohjoiseen ja erkaantuen johdinalueesta kohti Vimpeliä tai pohjoista vasta sitten, kun se ei muun muassa riko kyläasutusta.

Alajärven alueen suuria tuulivoima-alueita suunnitellaan uudessa, juuri käynnistyneessä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa sekä pienempiä hankkeita hanketoimijoiden kautta yksittäisinä tuulivoimapuistoalueina. Tällä hetkellä on esiintynyt kiinnostusta yhdeksälle mahdollisesti uudelle tuulivoima-alueelle. Alueet sijaitsevat ympäri Alajärveä.

Toivomme runsasta palautetta!

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Jouni Hänninen, p. 044 297 0381 jouni.hanninen@alajarvi.fi

Kaavoituspäällikkö Kirsi Haapa-aho, p. 044 297 0264, kirsi.haapa-aho@alajarvi.fi