Mediatiedote 29.3.2022: Alajärven kaupunki uudistaa organisaatiotaan – uusi talousyksikkö aloittaa 1.4.

Alajärven kaupunki on tarkastellut ja kehittänyt organisaatiotaan parin edellisvuoden aikana. Yhtenä tavoitteena on ollut kaupungin taloushallinnon kehittäminen ja keskittäminen keskushallintoon omaksi yksikökseen.

Talousyksikön osalta tarvittavat valmistelut on saatu päätökseen ja yksikkö aloittaa toimintansa 1.4.2022.

Talousyksikköön on keskitetty kaupungin eri yksiköiden taloushallinnon tehtäviä ja näitä tehtäviä hoitavia henkilöitä. Yksikön tehtäviin kuuluvat mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu, raportointi ja maksuliikenne. Järvi-Pohjanmaan perusturvan taloushallinnon tehtävät jäävät edelleen perusturvan hoidettavaksi ja siirtyvät Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Taloushallinnon tukipalvelut – mm. kirjanpito ja palkanlaskenta – pysyvät ulkoistettuna Järvinet Oy:lle.

”Taloushallintoyksikön perustamisella tavoitellaan parempaa dynamiikkaa ja yhtenäisiä käytäntöjä kaupungin eri yksiköiden talousasioiden hoitoon”, toteaa talousjohtaja Tapani Kotanen. Tähän saakka kaupungin taloushallintoa on hoidettu osittain eri yksiköistä käsin. ”Tiiminä toimimalla mm. sijaisjärjestelyt ja laskuliikenne saadaan toimimaan paremmin”, jatkaa Kotanen.

Kaupungin uudessa talousyksikössä työskentelevät talousjohtaja, talouspäällikkö, taloussuunnittelija ja kaksi toimistosihteeriä.

Talousyksikön perustaminen on osa meneillään olevaa laajempaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talouden tasapainottamissuunnitelmaa.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen, vesa.koivunen(at)alajarvi.fi, p. 044 297 0213
Talousjohtaja Tapani Kotanen, tapani.kotanen(at)alajarvi.fi, p. 044 297 0220